ไฟแฟนซีกระดิ่ง 20 ดวง LED (สีรวมRGB) ไฟประดับ/ไฟตกแต่ง ไฟแฟนซี

250 ฿

  • หลอดไฟLED 20ดวง
  • ลักษณะหลอดสีขุ่นนม
  • สีสันสดใส เปลี่ยนสีสลับโดนไม่ต้องกดปุ่ม