ไฟดาวตกสีรวมRGB ความยาว 80เซ็นติเมตร ไฟประดับตกแต่ง

75 ฿

  • ตกแต่งเพื่อความสวยงาม
  • มีความสวยงามและมีความทนทานสูง
  • ไม่กินไฟมากทำให้ประหยัดค่าไฟ
  • หลอดไฟมีควมสว่างสูง