ชุดนอนนา ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่น NONNA901 ไฟนอนนา

990 ฿

  • มีหลอด LED ขนาด 3W6V จำนวน 3 หลอด
  • กล่องเก็บแบตเตอรี่ใช้งานเป็นไฟฉายได้
  • ใช้งานข้ามคืนนานกว่า 5-10 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับจำนวนหลอดที่เปิด
  • เหมาะกับพื้นที่ ที่ไม่สะดวกเดินสายไฟหรือไฟฟ้าเข้าไม่ถึง หรือ แคมป์ปิ้งกลางป่า
  • เหมาะกับพ่อค้า แม่ค้า ตลาดนัดแผงลอย ที่ขายของตอนกลางคืน