คอนโทรลไฟสายยางท่อกลม 50 เมตร กระพริบได้ 8 จังหวะ คอนโทรลไฟสายยาง

90 ฿

  • คอนโทรลไฟสายยาง 50 เมตร
  • มีปุ่มปรับได้ 8 โหมด ทำให้กระพริบได้
  • มีลูกเล่นได้หลากหลายสไตล์