ไฟแฟนซี

ไฟแท่ง 7 สี (หลอดขุ่น) ไฟประดับตกแต่ง ไฟแท่ง 7 สี หลอดขุ่น

ไฟแท่ง 7 สี (หลอดใส) ไฟประดับตกแต่ง ไฟแท่ง 7 สี หลอดใส

สโนว์เฟ็ก (สีขาว) หลอดLED ขนาด 50 cm. ไฟแฟนซี ไฟประดับ ไฟตกแต่ง

สโนว์เฟ็ก (สีฟ้า) หลอดLED ขนาด 50 cm. ไฟแฟนซี ไฟประดับ ไฟตกแต่ง

ไฟปิงปอง (สีขาว) 20 LED ไฟแฟนซี ไฟประดับตกแต่ง

ไฟปิงปอง (สีวอมไวท์) 20 LED ไฟแฟนซี ไฟประดับตกแต่ง

ไฟปิงปอง (สีรวม RGB) 20 LED ไฟแฟนซี ไฟประดับตกแต่ง

ไฟกวางพวง (สีรวม RGB) ไฟแฟนซี หลอดLED ไฟประดับตกแต่ง

ไฟดาวพวง (สีรวม RGB) ไฟแฟนซี หลอดLED ไฟประดับตกแต่ง

ไฟต้นคริสมาสพวง (สีรวม RGB) ไฟแฟนซี หลอดLED ไฟประดับตกแต่ง

ไฟเกล็ดหิมะพวง (สีรวม RGB) ไฟแฟนซี หลอดLED ไฟประดับตกแต่ง

ไฟกวาง (สีรวม RGB) ขนาด 43 cm. ไฟแฟนซี ไฟประดับตกแต่ง

ไฟดาว (สีรวม RGB) ขนาด 39 cm. ไฟแฟนซี ไฟประดับตกแต่ง

ไฟต้นคริสมาส (สีรวม RGB) ขนาด 39 cm. ไฟแฟนซี ไฟประดับตกแต่ง

ไฟเกล็ดหิมะ (สีรวม RGB) ขนาด 40 cm. ไฟแฟนซี ไฟประดับตกแต่ง

ไฟดาวใส่ถ่าน (สีวอมไวท์) ไฟแฟนซี ไฟประดับสวยงาม ไฟตกแต่งเทศกาล

ไฟเกล็ดหิมะใส่ถ่าน (สีวอมไวท์) ไฟแฟนซี ไฟประดับสวยงาม ไฟตกแต่งเทศกาล

ไฟแฟนซีดาวรู (สีน้ำเงิน) ไฟแฟนซี ไฟประดับสวยงาม ไฟตกแต่งเทศกาล

ไฟแฟนซีดาวรู (สีรวม RGB) ไฟแฟนซี ไฟประดับสวยงาม ไฟตกแต่งเทศกาล

ไฟแฟนซีดาวรู (สีเขียว) ไฟแฟนซี ไฟประดับสวยงาม ไฟตกแต่งเทศกาล

ไฟแฟนซีดาวรู (สีแดง) ไฟแฟนซี ไฟประดับสวยงาม ไฟตกแต่งเทศกาล

ไฟแฟนซีดาวใหญ่ (สีน้ำเงิน) ไฟแฟนซี ไฟประดับสวยงาม ไฟตกแต่งเทศกาล

ไฟแฟนซีดาวใหญ่ (สีรวม RGB) ไฟแฟนซี ไฟประดับสวยงาม ไฟตกแต่งเทศกาล

ไฟแฟนซีดาวใหญ่ (สีเขียว) ไฟแฟนซี ไฟประดับสวยงาม ไฟตกแต่งเทศกาล

ไฟแฟนซีดาวใหญ่ (สีแดง) ไฟแฟนซี ไฟประดับสวยงาม ไฟตกแต่งเทศกาล

ไฟแฟนซีดาวใหญ่ (สีขาว) ไฟแฟนซี ไฟประดับสวยงาม ไฟตกแต่งเทศกาล

ไฟแฟนซีดาวใหญ่ (สีเหลือง) ไฟแฟนซี ไฟประดับสวยงาม ไฟตกแต่งเทศกาล

ไฟแฟนซีกระดิ่ง 20 ดวง LED (สีรวม RGB) ไฟประดับ/ไฟตกแต่ง ไฟแฟนซี

ไฟแฟนซีจำปา 20 ดวง LED (สีรวม RGB) ไฟประดับ/ไฟตกแต่ง ไฟแฟนซี

ไฟแฟนซีดาว 20 ดวง LED (สีรวม RGB) ไฟประดับ/ไฟตกแต่ง ไฟแฟนซี

ไฟแฟนซีพระจันทร์ 20 ดวง LED (สีรวม RGB) ไฟประดับ/ไฟตกแต่ง ไฟแฟนซี

ไฟแฟนซีหัวใจ 20 ดวง LED (สีรวม RGB) ไฟประดับ/ไฟตกแต่ง ไฟแฟนซี

ไฟแฟนซีแคปซูน 20 ดวง LED (สีรวม RGB) ไฟประดับ/ไฟตกแต่ง ไฟแฟนซี

กวางกากเพชรใหญ่ (สีทอง) กวางกากเพชร ขนาด 1.2 เมตร ไฟแฟนซีประดับตกแต่ง

฿ 1,990

กวางกากเพชรใหญ่ (สีเงิน) กวางกากเพชร ขนาด 1.2 เมตร ไฟแฟนซีประดับตกแต่ง

฿ 1,990

กวางกากเพชรเล็ก (สีทอง) กวางกากเพชร ขนาด 70 cm. ไฟแฟนซีประดับตกแต่ง

กวางกากเพชรเล็ก (สีเงิน) กวางกากเพชร ขนาด 70 cm. ไฟแฟนซีประดับตกแต่ง

กวางพับได้ (สีขาว) หลอดไฟLED ไฟกวาง ไฟประดับตกแต่ง

฿ 1,300

กวางพับได้ (สีวอมไวท์) หลอดไฟLED ไฟกวาง ไฟประดับตกแต่ง

฿ 1,300

อุปกรณ์ไฟฟ้า-ราคาส่ง - การจัดส่งสินค้า LIGHT FARM อุปกรณ์ไฟฟ้า ไฟประดับตกแต่ง โคมไฟถนน โคมไฟสนาม โคมไฟไฮเบย์ อุปกรณ์ตกแต่งไฟประดับต่างๆ

หลอดไฟ มีหลายประเภทให้ได้เลือกใช้ตามความต้องการทั้งหลอดไฟแบบหลอดไส้ หลอดตะเกียบ เป็นต้น ในสมัยก่อนหลอดไฟจะใช้เป็นหลอดไส้ ที่จะใช้ความร้อนจากลวดโลหะที่อยู่ภายใน ทำให้เกิดแสงสว่าง ซึ่งมีความนิยมใช้กันทั่วทุกบ้าน และสามารถนำไปติดตั้งกับ โคมไฟโรงเรือนเลี้ยงสัตว์เล็กๆ เช่นโรงฟักไก้ โรงพักไข่ เป็นต้น เพื่อให้ความอบอุ่นแก่สัตว์เหล่านั้น เพราะหลอดไฟแบบไส้นี้จะมีความร้อนเวลาที่ให้แสงสว่าง หรือใช้เป็นไฟในหลอดไฟฉาย ไฟรถยนต์ และอื่นๆ เป็นต้น จะแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป สิ่งใหม่ๆ ก็ได้เข้ามาแทนที่ เช่นเดียวกับเทคโนโลยีมีการพัฒนาเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ๆ ในหลายๆ ด้าน รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับหลอดไฟเข้ามามากขึ้น จากหลอดไฟแบบไส้ธรรมดา ก็พัฒนามาเป็นหลอดตะเกียบ ประหยัดไฟ หลอดไฟ LED หลอดไฟ LED ไฟ LED ที่ประหยัดไฟมากยิ่งขึ้นไปอีกในปัจจุบัน ซึ่งหลอดไฟ LED กำลังเป็นที่นิยมากในขณะนี้ แต่หลอดไส้ก็ยังมีความจำเป็นอยู่ในปัจจุบันแต่แค่บ้านเรื่อน โรงแรม หรืออาคารต่างๆ ได้มีการปรับเปลี่ยนไปใช้ หลอดไฟ LED มากขึ้น เพราะหลอดไฟ LED ช่วยในเรื่องของการประหยัดไฟได้อย่างมาก ส่งผลให้สามารถใช้ทรัพยาการในการผลิตกระแสไฟฟ้าน้อยลง และยืดระยะเวลาของทรัพยากรออกไปอีก ซึ่งทางบริษัทของเราก็ได้ส่งเสริมนโบายการประหยัดนี้

หลอดไฟแอลอีดี

LED มีจุดเด่น คือ ประหยัดพลังงาน และใช้งานได้หลากหลาย รัฐบาลในหลายประเทศก็ส่งเสริมให้ใช้ LED แต่ยังมีจุดอ่อนเรื่องราคาหลอดไฟ LED ที่ยังแพงกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ นอกจากนีแล้วหลอด LED ยังนิยมใช้ทำไฟท้ายรถยนต์ ป้ายสัญญาณหรือป้ายโฆษณาต่างๆ จอภาพยนตร์ขนาดใหญ่ การตกแต่งเสื้อผ้า ตกแต่งอาคาร หรือการรักษาพยาบาลทางการแพทย์อีกด้วย LED มีข้อเด่นเหนือเทคโนโลยีไฟส่องสว่างแบบอื่นๆ ในแทบทุกทาง และเป็นผลิตภัณฑ์ที่เอื้อต่อโลก เช่น มีอายุการใช้งาน ประหยัดไฟ และไม่มีส่วนประกอบที่เป็นอันตราย จากการพัฒนากระบาวนการแบบใหม่ที่ใช้สร้าง LED อาศัยการเติมฟอสฟอรัสลงไปโดยตรงบนแผ่นชิพ เรียกว่าเป็น Chip Level Coating (CLC) ซึ่งสามารถทำให้แสงที่ได้มีความสม่ำเสมอมาก คาดว่าในระยะยาว LED จะมาแทน Fluorescent ได้เนื่องจากประหยัดพลังงานมากกว่า และมีแนวโน้มที่ LED จะสะท้อนสีจริงของวัตถุตามธรรมชาติดีขึ้นเรื่อยๆ ขายส่งอุปกรณ์ไฟฟ้า ราคาถูก,ไฟประดับ led,สายไฟ,หลอดไฟ,สปอร์ตไลท์

จำหน่ายหลอดไฟLED นำเข้าและผลิต ขายส่ง อุปกรณ์ไฟฟ้าราคาถูก หลอดLED LED T8 ,LED Floodlight ,LED Strip 3528,LED Strip 5050,LED MR16 3w,LED MR16 4w ,LED MR16 6w,LED Bulb 3w,LED Bulb 5w,LED Bulb 7w LED T8 ,LED Floodlight ,LED Strip 3528,LED Strip 5050,LED MR16 3w,LED MR16 4w ,LED MR16 6w,LED Bulb 3w,LED Bulb 5w,LED Bulb 7w
ร้านขายส่ง LED หลอดไฟ LED โคมไฟ LED พร้อมแล้วที่จะเปิดวิสัยทัศน์ที่มีไลฟ์สไตล์ฺลงตัวของที่อยู่อาศัยทุกรูปแบบ ลูกค้าจะสามารถเลือกซื้อสินค้าทางเรา และได้รับบริการที่ดี สินค้า LED ที่มีคุณภาพ
ขายส่งอุปกรณ์ไฟฟ้า ราคาถูก,ไฟประดับ led,สายไฟ,หลอดไฟ,สปอร์ตไลท์,

ขายส่ง อุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟราคาถูกหลอด LED หลอดไฟ LED โคมไฟโรงงาน โคมไฟตกแต่ง  ไฟประดับ ไฟตกแต่งร้าน โคมไฟสวยงาม ราคาส่ง

หลอดไฟแอลอีดี  มีหลายประเภทให้ได้เลือกใช้ตามความต้องการทั้งหลอดไฟแบบหลอดไส้ หลอดตะเกียบ เป็นต้น ในสมัยก่อนหลอดไฟจะใช้เป็นหลอดไส้ ที่จะใช้ความร้อนจากลวดโลหะที่อยู่ภายใน ทำให้เกิดแสงสว่าง ซึ่งมีความนิยมใช้กันทั่วทุกบ้าน และสามารถนำไปติดตั้งกับ โคมไฟโรงเรือนเลี้ยงสัตว์เล็กๆ เช่นโรงฟักไก้ โรงพักไข่ เป็นต้น เพื่อให้ความอบอุ่นแก่สัตว์เหล่านั้น เพราะหลอดไฟแบบไส้นี้จะมีความร้อนเวลาที่ให้แสงสว่าง หรือใช้เป็นไฟในหลอดไฟฉาย ไฟรถยนต์ และอื่นๆ เป็นต้น จะแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป สิ่งใหม่ๆ ก็ได้เข้ามาแทนที่ เช่นเดียวกับเทคโนโลยีมีการพัฒนาเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ๆ ในหลายๆ ด้าน รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับหลอดไฟเข้ามามากขึ้น จากหลอดไฟแบบไส้ธรรมดา ก็พัฒนามาเป็นหลอดตะเกียบ ประหยัดไฟ หลอดไฟ LED หลอดไฟ LED ไฟ LED ที่ประหยัดไฟมากยิ่งขึ้นไปอีกในปัจจุบัน ซึ่งหลอดไฟ LED กำลังเป็นที่นิยมากในขณะนี้ แต่หลอดไส้ก็ยังมีความจำเป็นอยู่ในปัจจุบันแต่แค่บ้านเรื่อน โรงแรม หรืออาคารต่างๆ ได้มีการปรับเปลี่ยนไปใช้ หลอดไฟ LED มากขึ้น เพราะหลอดไฟ LED ช่วยในเรื่องของการประหยัดไฟได้อย่างมาก ส่งผลให้สามารถใช้ทรัพยาการในการผลิตกระแสไฟฟ้าน้อยลง และยืดระยะเวลาของทรัพยากรออกไปอีก ซึ่งทางบริษัทของเราก็ได้ส่งเสริมนโบายการประหยัดนี้ จึงได้มีส่วนร่วมในการผผลิตหลอดไฟ LED ออกสู่ตลาด ในแบรนด์ของเราเอง หลอดไฟของเราได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ มีลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการหลอดไฟของเรามากมาย เพราะสินค้าประเภทหลอดไฟของเรามีหลายขนิด ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมที่จะใช้งาน ขนาดขั้ว หรือเลือกตามกำลังไฟฟ้าเป็นต้น โดยหลอดไฟ LED ของเราสามารถแบ่งได้หลายแบบ เช่น หลอดไฟ LED แบบ ECO Series ขั้ว E27, หลอดไฟ LED แบบ ECO Series ขั้ว GU 5.3, หลอดไฟ LED แบบ Hi-Power, หลอดไฟ LED 36 แบบ ECO Series ขั้ว E27, หลอดจำปา LED, หลอดไฟ LED 30 หลอด ขั้ว GU5.3, หลอด LED 30 ขั้ว E27, หลอดไฟ LED IC60 ขั้ว E27, หลอดไฟ LED PAR38, หลอดไฟ LED แบบริบบิ้น, หลอดไฟ LED T8, LED สำหรับโคมเพดานกลม และหลอด LED ประเภทอื่นๆ มากมาย เพราะบริษัทของเราเป็นผู้นำเกี่ยวกับเรื่องแสงสว่าง ระบบไฟฟ้าและหลอดไฟ จึงมีการคิดค้นและพัฒนาสินค้าหลอดไฟ และระบบไฟให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้าของเราพึงพอใจกับสินค้าและบริการของเรา

หลอดไฟแอลอีดี ขายส่ง อุปกรณ์ไฟฟ้า ราคาถูก ขายส่งอุปกรณ์ไฟฟ้า ราคาถูก,ไฟประดับ led,สายไฟ,สปอร์ตไลท์,ไฟกระพริบ สปอร์ตไลน์ ขายส่งอุปกรณ์ไฟฟ้าราคาถูก โคมไฟ  ของดีราคาถูก สินค้าลดล้างสต๊อค อุปกรณ์ไฟฟ้าราคาถูกที่สุด ขายส่งในราคาถูกที่สุด

สิ่งสำคัญในการอำนวยความสะดวกในบ้านคือพลังงานไฟฟ้าเพราะฉะนั้นอุปกรณ์อย่างเบรกเกอร์ , ฟิวส์ และสายไฟถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นเอามากๆ การเลือกเบรกเกอร์ที่เหมาะกับบ้านต้องดูจำนวนการใช้ไฟฟ้าโดยรวมอย่างเซอร์กิตเบรกเกอร์จะควบคุมการทำงานเมื่อมีการใช้ไฟเกินพิกัดเรียกง่ายๆว่าไฟฟ้าลัดวงจรและจะตัดการทำงานทันที ทั้งนี้ Breaker มีหลายชนิดให้เลือกใช้ขึ้นอยู่กับอัตราการใช้ไฟแต่ละครัวเรือน

ขายส่ง อุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟราคาถูก

ทำไมต้องใช้หลอดไฟแอลอีดี LED

  1. – หลอดไฟ LED มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานในระดับสากล
  2. – ประหยัดไฟสูงสุด 85% เมื่อเทียบกับหลอดไส้ แต่ความสว่างคงเดิม
  3. – ติดตั้งได้ง่าย แทนที่หลอดไฟเดิมได้ทันที
  4. – เปิดติดทันที ไม่มีแสงกระพริบ
  5. – เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะปราศจากสารปรอท
  6. – ลำแสงไม่ร้อน เพราะไม่มีรังสียูวี (UV) และอินฟราเรด (IR)
  7. – อายุการใช้งานยาวนานประมาณ 15,000-50,000 ชั่วโมง (25 เท่าของหลอดไส้ หรือ 2 เท่าของหลอดประหยัดไฟ)
  8. – มีหลายประเภทให้เลือกใช้ตามการใช้งานที่เหมาะสม
  9. – รับประกันอายุการใช้งาน

LED มีจุดเด่น คือ ประหยัดพลังงาน และใช้งานได้หลากหลาย รัฐบาลในหลายประเทศก็ส่งเสริมให้ใช้ LED แต่ยังมีจุดอ่อนเรื่องราคาหลอดไฟ LED ที่ยังแพงกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ นอกจากนีแล้วหลอด LED ยังนิยมใช้ทำไฟท้ายรถยนต์ ป้ายสัญญาณหรือป้ายโฆษณาต่างๆ จอภาพยนตร์ขนาดใหญ่ การตกแต่งเสื้อผ้า ตกแต่งอาคาร หรือการรักษาพยาบาลทางการแพทย์อีกด้วย LED มีข้อเด่นเหนือเทคโนโลยีไฟส่องสว่างแบบอื่นๆ ในแทบทุกทาง และเป็นผลิตภัณฑ์ที่เอื้อต่อโลก เช่น มีอายุการใช้งาน ประหยัดไฟ และไม่มีส่วนประกอบที่เป็นอันตราย จากการพัฒนากระบาวนการแบบใหม่ที่ใช้สร้าง LED อาศัยการเติมฟอสฟอรัสลงไปโดยตรงบนแผ่นชิพ เรียกว่าเป็น Chip Level Coating (CLC) ซึ่งสามารถทำให้แสงที่ได้มีความสม่ำเสมอมาก คาดว่าในระยะยาว LED จะมาแทน Fluorescent ได้เนื่องจากประหยัดพลังงานมากกว่า และมีแนวโน้มที่ LED จะสะท้อนสีจริงของวัตถุตามธรรมชาติดีขึ้นเรื่อยๆ ขายส่งอุปกรณ์ไฟฟ้า ราคาถูก,ไฟประดับ led,สายไฟ,สปอร์ตไลท์,

โคมไฟสำเร็จรูป LEDไฟกระพริบ สปอร์ตไลน์ ขายส่งอุปกรณ์ไฟฟ้า ราคาถูก โคมไฟ หลอดแอลอีดี ของดีราคาถูก สินค้าลดล้างสต๊อค อุปกรณ์ไฟฟ้าราคาถูกที่สุด ขายส่งในราคาถูกที่สุด

LED DOWNLIGHT โคมไฟดาวน์ไลท์ประหยัดพลังงาน สำหรับทางเลือกใหม่

คุณสมบัติเด่นคือ น้ำหนักเบา ติดตั้งได้ง่าย ซึ่งสามารถใช้แทนโคมไฟดาวน์ไลท์สำหรับหลอดตะเกียบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยลดค่าไฟได้ถึง 60% ด้วยอายุการใช้งานที่มากกว่าหลอดตะเกียบถึง 3 เท่า สามารถนำไปใช้ได้ในพื้นที่ภายในอาคาร เช่น ที่อยู่อาศัย โรงแรม โรงงาน สำนักงาน ร้านอาหาร ฯลฯ โดยมีถึง 3 สีให้เลือก คือสีขาว สีขาวนวล และสีเหลือง ขายส่งอุปกรณ์ไฟฟ้า ราคาถูก,ไฟประดับ led,สายไฟสปอร์ตไลท์,ไฟกระพริบ สปอร์ตไลน์ ขายส่งอุปกรณ์ไฟฟ้าราคาถูก โคมไฟ  ของดีราคาถูก สินค้าลดล้างสต๊อค อุปกรณ์ไฟฟ้าราคาถูกที่สุด ขายส่งในราคาถูกที่สุด

 ไลท์ฟาร์ม LED ไฟประดับ โคมไฟ led ฟลัดไลท์สปอตไลท์ LED หลอดไฟปิงปอง โคมไฟไฮเบย์ โคมไฟโรงงาน  ราคาถูกกว่าคลองถม รับประกันคุณภาพนาน หลอดไฟ LIGHT FARM

ไลท์ฟาร์ม

บริษัท ไลท์ฟาร์ม ( ประเทศไทย ) จำกัด เป็นบริษัทจัดจำหน่ายหลอดไฟแอลอีดี และโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ดำเนินงานเคียงคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยดำเนินกิจการหลักด้วยการประกอบธุรกิจจัดจำหน่าย โคมไฟโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ โคมไฟถนน หลอดไฟแอลอีดี ไฟประดับตกแต่ง

55/43 ตลาดน้ำสำเพ็ง 2
ถนนกัลปพฤกษ์ ราชพฤกษ์
บางแค กรุงเทพมหานคร 10160
095-503-4610-13

 

เกี่ยวกับเรา

เราจะเป็น”ที่หนึ่ง” ด้านคุณภาพสินค้า ด้วย “ระบบการผลิตและการจัดส่งสินค้า” ที่รวดเร็ว ได้มาตรฐานคุณภาพ โดยมอบความคุ้มค่า และความประทับใจสูงสุดให้กับลูกค้าอย่างมืออาชีพ เพื่อมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำ ในด้านผลิตภัณฑ์ LED

⋅ หน้าหลัก
⋅ สินค้าทั้งหมด
⋅ โปรโมชั่น
⋅ วิธีการสั่งซื้อสินค้า
⋅ การส่งเคลมสินค้า
เกี่ยวกับเรา
⋅ ติดต่อเรา

ติดตามข่าวสาร