โคมไฟโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์

โคมไฟโซล่าเซลล์

นวัตกรรมของหลอดไฟแอลอีดี มีการพัฒนาให้มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมาเนิ่นนานควบคู่กับ การประหยัดพลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด แนวคิดด้านการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานธรรมชาติก็ไม่ไกลกันมากนัก ล่าสุดมีการผสมผสานนวัตกรรมแผงโซล่าเซล์เข้ากับผลิตภัณฑ์ไฟส่องสว่างเกิดเป็นสินค้า โคมไฟโซล่าเซลล์ ที่น่าสนใจเพราะสามารถติดตั้งได้แม้ในจุดที่ไม่มีไฟฟ้าหรือระบบไฟฟ้าเข้าไม่ถึง แม้กระทั่งจุดติดตั้งที่ไม่เอื้อต่อการเดินสายไฟ เป็นต้น ทางออกของ Solution นี้คือผลิตภัณฑ์โคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ เราจะมาเจาะประเด็นถึงความน่าสนใจ ประสิทธิภาพการทำงาน และจุดติดตั้งที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถใช้ประสิทธิภาพจากการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆในระบบไฟส่องสว่างและใช้ประโยชน์ได้สูงสุดเพราะไลท์ฟาร์มเราคือผู้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยี LED โดยเรามุ่งเน้น มาตรฐาน และความจริงใจสำคัญที่สุด

การเลือกใช้งานโคมไฟโซล่าเซลล์ และองค์ประกอบของพลังงาน

 • พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานที่แผ่ออกมาในรูปแบบรังสีความร้อนและแสง พลังงานชนิดนี้อยู่ในธรรมชาติ เราสามารถนำพลังงานเหล่านี้มาใช้หมุนเวียนได้ไม่รู้จบและที่สำคัญเป็นพลังงานที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและไม่สร้างมลพิษ เมื่อได้แหล่งพลังงานแล้วเราต้องรู้จักองค์ประกอบของระบบไฟส่องสว่างต่างๆดังนี้
 • แผงโซล่าเซลล์ (Photo-voltaic cell) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงหรือโฟตอนเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง ซึ่งปรากฏการณ์โฟโตโวลตาอิก นั่นก็คือ คุณสมบัติของสารเช่น ค่าความต้านทาน แรงดัน และกระแส จะเปลี่ยนไปเมื่อมีแสงตกกระทบโดยไม่ต้องอาศัยแหล่งจ่ายไฟภายนอก และเมื่อทำการต่อโหลดจะทำให้เกิดกระแสไหลผ่านโหลดนั้นได้ เนื่องจากการทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นประจุทางไฟฟ้าไหลผ่านรวมกันเป็นพลังงานไฟฟ้า พื้นที่สัมผัสแสงส่วนมากจะเป็นตัวกำหนดขนาดแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน เพราะหากมีเนื้อที่มากพลังงานไฟฟ้าก็จะมีมากตามไปด้วย นั่นคือเราสามารถเลือกแผงโซล่าเซลล์ให้เหมาะกับการใช้งานในอุปกรณ์นั้นๆโดยการคำนวณค่าและออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
 • แบตเตอรี่ เป็นเซลล์เก็บประจุไฟฟ้าซึ่งมีขนาดแตกต่างกัน การเลือกใช้งานจะต้องคำนวณโหลดที่อุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งก็คือโคมไฟ Solar cell เป็นหลัก ตัวสำรองพลังงานไว้ใช้ในตอนกลางคืนในกรณีไม่มีสามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ได้ระบบจะทำการชาร์จและเก็บประจุไว้ในตอนกลางวัน เพื่อนำมาใช้ในตอนกลางคืน คุณภาพของแบตเตอรี่มีส่วนในการยืดอายุการใช้งานของเซลล์แบตเตอรี่ เช่น Battery Lithium ซึ่งเป็น Industrial Grade ถูกนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ได้นานและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • Smart Circuit คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการปิดเปิดและการชาร์จของอุปกรณ์ภายในระบบทั้งหมดของ โคมไฟ Solar cell ซึ่งการทำงานที่รวดเร็วและประมวลผลอย่างถูกต้องจะทำให้มีผลต่อการประหยัดพลังงานเป็นอย่างมาก บริษัทใหญ่ๆให้ความสำคัญในการ Develop Chipset โดยเฉพาะสำหรับงานด้านโซล่าเซลล์ ไลท์ฟาร์ม ได้นำเอา Chipset ที่มีคุณภาพจากต่างประเทศมาใช้ในระบบ โคมไฟโซล่าเซลล์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอด LED อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้นวัตกรรมในการผลิตมักมีการใช้พลังงานที่น้อยความร้อนน้อย เมื่อเทียบกับระบบไฟส่องสว่างในระบบเดิมๆ นั่นก็หมายความว่าเราจะใช้ประสิทธิภาพของ โคมไฟ Solar cell ได้ยาวนานและเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด คุ้มค่าในการลงทุนระยะยาวเนื่องจากการดูแลรักษาที่ง่าย การเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ที่สามารถทำได้ง่ายดาย อีกทั้งอายุการใช้งานของหลอดยังมีอายุยืนนานตามประเภทของหลอด ส่วนมากแล้วจะใช้ LED(DIP) หรือ LED(SMD) ตามลักษณะการนำไปใช้งานที่แตกต่างกันไป
ผลิตภัณฑ์ โคมไฟ Solar cell นวัตกรรมด้านพลังงานที่คุ้มค่า

รูปแบบการนำไปใช้งานของ โคมไฟโซล่าเซลล์

 • เราสามารถติดตั้ง โคมไฟ Solar cell ในบริเวณต่างๆภายในบริเวณบ้าน สวน บริเวณโรงงาน อื่นๆที่ไม่สามารถเดินสายไฟไปได้เพราะเสี่ยงต่อสายไฟขาดหรือไฟรั่ว ซึ่งอาจเป็นอันตรายได้ในอนาคต
 • สามารถติดตั้ง โคมไฟ Solar cell ได้ในจุดติดตั้งที่ไม่สามารถเดินสายไฟผ่านได้เนื่องจากงบประมาณในการเดินสายไฟที่สูง ตลอดจนพื้นที่เดินสายนั้นเน้นความสวยงามไม่สามารถรื้อถอนหรือฝังแนวเดินสายไฟได้ เป็นต้น
 • จุดติดตั้งที่มีไฟฟ้าเข้าไม่ถึง เช่น หมู่บ้านหลังเขา หมู่บ้านชนบท และอื่นๆ
 • จุดติดตั้งที่ไฟฟ้าเข้าถึงแต่ไม่สะดวกในการเดินสายไฟ เช่น บริเวณท่าเรือ ลานคอนกรีตกว้าง
 • บริเวณที่ต้องการแสงสว่างแต่ต้องการ Solution ในการติดตั้งและการดูแลรักษาที่ง่ายและสะดวก
 • มาตรการอนุรักษณ์พลังงานและลดรายจ่ายในระยะยาว
 • มาตรฐานระบบบริหารจัดการพลังงาน ISO50001 หรือมาตรฐานโรงงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานโดยเน้น Energy Performance ,Energy Efficiency เป็นหลัก

ประเภทของผลิตภัณฑ์โซล่าเซลล์ ของเรา

โคมไฟ Solar cell ของเราเป็นสินค้าในกลุ่ม Solar farm ของเราโดยเป็นอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานสูงผลิตและนำเข้าจากมาตรฐานสากลผ่านการ QC ที่ได้มาตรฐานรับรองโดยวิศวกรรมไฟส่องสว่างในต่างประเทศ จึงมั่นใจได้ว่า lightfarmmall เป็นผู้ผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานระดับต้นๆของไทย ซึ่งสินค้าของเรามีให้เลือกหลากหลาย ดังต่อไปนี้

โคมไฟสปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ SF-301-302, SF-501-502, SF-1501 ให้แสงสีขาวนวล กระจายไปทั่วบริเวณที่ต้องการเน้นความชัดเจนเป็นหลัก

โคมไฟหัวเสาโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ SF-001 ให้แสงสีขาวนวล เพิ่มความสวยงามและให้แสงสว่างเป็นบริเวณกว้างกระจายรอบทิศทาง

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ ST-1001 ให้แสงสีขาวนวล มีระยะแสงที่ไกล สามารถให้แสงสว่างได้ทั่วถึงแม้ในยามค่ำคืน

โคมไฟโซล่าเซลล์
โคมไฟโซล่าเซลล์

อายุการทำงานของหลอดไฟ

อายุการใช้งานสูง ทนทานและคุ้มค่าต่อการลงทุนระยะยาวในอนาคต เปรียบเทียบอายุการใช้งาน ของหลอดไฟที่นิยมใช้กัน ดังต่อไปนี้

 • หลอดไฟ LED อายุการใช้งานสูงสุดประมาณ 50,000 ชั่วโมง
 • Fluorescent อายุการใช้งานสูงสุดประมาณ 5,000 – 25,000 ชั่วโมง
 • หลอดเมทัลฮาไลด์ อายุการใช้งานสูงสุดประมาณ 10,000 – 20,000 ชั่วโมง
 • หลอดแสงจันทร์ อายุการใช้งานสูงสุดประมาณ 10,000 – 20,000 ชั่วโมง
 • หลอดตะเกียบประหยัดไฟ อายุการใช้งานสูงสุดประมาณ 8,000 ชั่วโมง
 • หลอดฮาโลเจน อายุการใช้งานสูงสุดประมาณ 1500 – 5000 ชั่วโมง
 • หลอดจำปาแก้วใส/แก้วฝ้า/หลอดปิงปอง/Luster  อายุการใช้งานสูงสุดประมาณ 1,000 ชั่วโมง
 • หลอดไส้ อายุการใช้งานสูงสุดประมาณ 1,000 – 2,000 ชั่วโมง

**ข้อมูลอ้างอิงแบรนด์ชั้นนำของโลก ด้วยนวัตกรรมล่าสุดในขณะนี้

 

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.