ไฟตกแต่ง ร้านกาแฟ ไฟประดับงานเลี้ยง ตกแต่งร้าน ตกแต่งต้นคริสมาส วันปีใหม่ ร้านอาหาร ไฟกระพริบ หลอดไฟ led ไฟตกแต่งวันคริสมาส ต้นคริสมาส ตกแต่งวันพ่อ

 

ศูนย์รวมไฟตกแต่ง

หมวดหมู่ ไฟประดับตกแต่งงานเทศกาล

ไฟหยดน้ำ แบบกระพริบ/ไม่กระพริบ

ไฟกระพริบ/ไม่กระพริบ ไฟประดับตกแต่ง 100 หัว LED รุ่น LIGHTFARM-100E

ดู สินค้าเพิ่มเติม คลิก

ไฟเชอรี่

ไฟเชอรี่แอลอีดี ยาว 5เมตร ไฟประดับตกแต่ง 50 LED รุ่น LIGHTFARM-50E

ดู สินค้าเพิ่มเติม คลิก

ไฟสายยางท่อกลม / ท่อแบน

ไฟสายยางท่อกลม / ท่อแบน ไฟประดับตกแต่ง LED รุ่น LIGHTFARM-100M

ดู สินค้าเพิ่มเติม คลิก

ไฟตาข่าย ขนาด เล็ก / ใหญ่

ไฟตาข่ายแอลอีดี  ไฟประดับตกแต่งงานเทศกาล  LIGHTFARM-Net light

ดู สินค้าเพิ่มเติม คลิก

ไฟดาวตก LED

 ไฟดาวตกแอลอีดี ไฟประดับตกแต่ง LED  LIGHTFARM-Meteor light

ดู สินค้าเพิ่มเติม คลิก

ชุดไฟ สายแพร สำเร็จรูป

  สายแพรสำเร็จรูป หลอดปิงปองแอลอีดี / หลอดใส้ขั้ว E27 และชุดไฟราวสำเร็จรูป

ดู สินค้าเพิ่มเติม คลิก

ไฟงานวัด หลอดนีออนสี LED

ไฟงานวัด ขนาด 120cm. ไฟประดับตกแต่ง หลอดนีออน LED รุ่น LIGHTFARM-T8 color

ดู สินค้าเพิ่มเติม คลิก

ไฟต้นไม้ LED

  ต้นไม้มีไฟ ต้นไม้แอลอีดี พร้อมใช้งานได้ทันที  สำหรับตกแต่งงานเทศกาล ร้านอาหาร และอื่นๆ

ดู สินค้าเพิ่มเติม คลิก

ไฟหยดน้ำ สายเขียว

ไฟหยดน้ำสายเขียว ไฟประดับตกแต่ง 100 หัว หลอดใส้ รุ่น LIGHTFARM-100E สายเขียว

ดู สินค้าเพิ่มเติม คลิก

ไฟแฟนซีรูปลักษณะต่างๆ

ไฟแฟนซี 20ดวง ไฟแฟนซีพวง 5ดวง ไฟแฟนซีลักษณะต่างๆ เช่น ดาว กวาง เป็นต้น

ดู สินค้าเพิ่มเติม คลิก

ไฟหยดน้ำ แบบกระพริบ

ไฟกระพริบ สีวอร์มไวท์

ไฟกระพริบ ไฟประดับตกแต่ง 100 หัว LED รุ่น LIGHTFARM-100E วอร์มไวท์

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟกระพริบ สีชมพู

ไฟกระพริบ ไฟประดับตกแต่ง 100 หัว LED รุ่น LIGHTFARM-100E ชมพู

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟกระพริบ สีขาว

ไฟกระพริบ ไฟประดับตกแต่ง 100 หัว LED รุ่น LIGHTFARM-100E สีขาว

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟกระพริบ สีเขียว

ไฟกระพริบ ไฟประดับตกแต่ง 100 หัว LED รุ่น LIGHTFARM-100E สีเขียว

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟกระพริบ สีแดง

ไฟกระพริบ ไฟประดับตกแต่ง 100 หัว LED รุ่น LIGHTFARM-100E แดง

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟกระพริบ สีรวม RGB

ไฟกระพริบ ไฟประดับตกแต่ง 100 หัว LED รุ่น LIGHTFARM-100E RGB

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟกระพริบ สีน้ำเงิน

ไฟกระพริบ ไฟประดับตกแต่ง 100 หัว LED รุ่น LIGHTFARM-100E น้ำเงิน

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟกระพริบ สีเหลือง

ไฟกระพริบ ไฟประดับตกแต่ง 100 หัว LED รุ่น LIGHTFARM-100E เหลือง

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟหยดน้ำ แบบไม่กระพริบ

ไฟไม่กระพริบ สีวอมไวท์

ไฟกระพริบ ไฟประดับตกแต่ง 100 หัว LED รุ่น LIGHTFARM-100E วอมไวท์

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟไม่กระพริบ สีชมพู

ไฟกระพริบ ไฟประดับตกแต่ง 100 หัว LED รุ่น LIGHTFARM-100E ชมพู

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟไม่กระพริบ สีขาว

ไฟกระพริบ ไฟประดับตกแต่ง 100 หัว LED รุ่น LIGHTFARM-100E ขาว

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟไม่กระพริบ สีเขียว

ไฟกระพริบ ไฟประดับตกแต่ง 100 หัว LED รุ่น LIGHTFARM-100E เขียว

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟไม่กระพริบ สีแดง

ไฟกระพริบ ไฟประดับตกแต่ง 100 หัว LED รุ่น LIGHTFARM-100E แดง

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟไม่กระพริบ สีน้ำเงิน

ไฟกระพริบ ไฟประดับตกแต่ง 100 หัว LED รุ่น LIGHTFARM-100E น้ำเงิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟไม่กระพริบ สีเหลือง

ไฟกระพริบ ไฟประดับตกแต่ง 100 หัว LED รุ่น LIGHTFARM-100E เหลือง

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
ราคาใหม่สายยางท่อกลม100m-ใหม่
ราคาใหม่สายยางท่อกลม10m-ใหม่

ไฟสายยางท่อกลม LED 100เมตร

ไฟสายยางท่อกลม 100เมตร สีวอมไวท์

ไฟสายยางท่อกลม ไฟประดับตกแต่ง 100เมตร LED รุ่น LIGHTFARM-100M วอมไวท์

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟสายยางท่อกลม 100เมตร สีชมพู

ไฟสายยางท่อกลม ไฟประดับตกแต่ง 100เมตร LED รุ่น LIGHTFARM-100M ชมพู

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟสายยางท่อกลม 100เมตร สีขาว

ไฟสายยางท่อกลม ไฟประดับตกแต่ง 100เมตร LED รุ่น LIGHTFARM-100M ขาว

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟสายยางท่อกลม 100เมตร สีเขียว

ไฟสายยางท่อกลม ไฟประดับตกแต่ง 100เมตร LED รุ่น LIGHTFARM-100M เขียว

ดุู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟสายยางท่อกลม 100เมตร สีน้ำเงิน

ไฟสายยางท่อกลม ไฟประดับตกแต่ง 100เมตร LED รุ่น LIGHTFARM-100M น้ำเงิน

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟสายยางท่อกลม 100เมตร สี RGB

ไฟสายยางท่อกลม ไฟประดับตกแต่ง 100เมตร LED รุ่น LIGHTFARM-100M RGB

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟสายยางท่อกลม 100เมตร สีแดง

ไฟสายยางท่อกลม ไฟประดับตกแต่ง 100เมตร LED รุ่น LIGHTFARM-100M แดง

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟสายยางท่อกลม 100เมตร สีเหลือง

ไฟสายยางท่อกลม ไฟประดับตกแต่ง 100เมตร LED รุ่น LIGHTFARM-100M เหลือง

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟสายยางท่อกลม LED 10เมตร

ไฟสายยางท่อกลม 10เมตร สีวอมไวท์

ไฟสายยางท่อกลม ไฟประดับตกแต่ง 10เมตร LED รุ่น LIGHTFARM-10M วอมไวท์

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟสายยางท่อกลม 10เมตร สีชมพู

ไฟสายยางท่อกลม ไฟประดับตกแต่ง 10เมตร LED รุ่น LIGHTFARM-10M ชมพู

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟสายยางท่อกลม 10เมตร สีขาว

ไฟสายยางท่อกลม ไฟประดับตกแต่ง 10เมตร LED รุ่น LIGHTFARM-10M ขาว

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟสายยางท่อกลม 10เมตร สีเขียว

ไฟสายยางท่อกลม ไฟประดับตกแต่ง 10เมตร LED รุ่น LIGHTFARM-10M เขียว

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟสายยางท่อกลม 10เมตร สีน้ำเงิน

ไฟสายยางท่อกลม ไฟประดับตกแต่ง 10เมตร LED รุ่น LIGHTFARM-10M น้ำเงิน

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟสายยางท่อกลม 10เมตร สีเหลือง

ไฟสายยางท่อกลม ไฟประดับตกแต่ง 10เมตร LED รุ่น LIGHTFARM-10M เหลือง

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟสายยางท่อกลม 10เมตร สีRGB

ไฟสายยางท่อกลม ไฟประดับตกแต่ง 10เมตร LED รุ่น LIGHTFARM-10M RGB

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟสายยางท่อกลม 10เมตร สีแดง

ไฟสายยางท่อกลม ไฟประดับตกแต่ง 10เมตร LED รุ่น LIGHTFARM-10M แดง

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

อุปกรณ์ไฟสายยางท่อกลม

หัวจ่ายไฟสายยางท่อกลม

หัวจ่ายไฟสายยางท่อกลม ใช้สำหรับจ่ายหรือแปลงไฟ ให้กับไฟสายยางท่อกลม

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

จุกปิดท้าย

จุกปิดท้ายไฟสายยางท่อกลม ใช้สำหรับ ปิด จุดที่ตัดไฟสายยางท่อกลม

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ตัวต่อกลาง

ตัวต่อกลางไฟสายยางท่อกลม ใช้สำหรับต่อเชื่อมกับไฟสายยางชนิดเดียวกัน

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

คอนโทรลหัวจ่ายไฟสายยาง

หัวจ่ายไฟสายยางท่อกลม ใช้สำหรับจ่ายไฟ ปรับไฟให้กระพริบ วิ่งไปมา ให้กับไฟสายยางท่อกลม

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟสายยางท่อแบน LED 100เมตร

ไฟสายยางท่อแบน 100เมตร สีวอมไวท์

ไฟสายยางท่อแบน ไฟประดับตกแต่ง 100เมตร LED รุ่น LIGHTFARM-100M วอมไวท์

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟสายยางท่อแบน 100เมตร สีชมพู

ไฟสายยางท่อแบน ไฟประดับตกแต่ง 100เมตร LED รุ่น LIGHTFARM-100M ชมพู

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟสายยางท่อแบน 100เมตร สีขาว

ไฟสายยางท่อแบน ไฟประดับตกแต่ง 100เมตร LED รุ่น LIGHTFARM-100M ขาว

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟสายยางท่อแบน 100เมตร สีเขียว

ไฟสายยางท่อแบน ไฟประดับตกแต่ง 100เมตร LED รุ่น LIGHTFARM-100M เขียว

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟสายยางท่อแบน 100เมตร สีน้ำเงิน

ไฟสายยางท่อแบน ไฟประดับตกแต่ง 100เมตร LED รุ่น LIGHTFARM-100M น้ำเงิน

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟสายยางท่อแบน 100เมตร สีแดง

ไฟสายยางท่อแบน ไฟประดับตกแต่ง 100เมตร LED รุ่น LIGHTFARM-100M แดง

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟสายยางท่อแบน 100เมตร สีเหลือง

ไฟสายยางท่อแบน ไฟประดับตกแต่ง 100เมตร LED รุ่น LIGHTFARM-100M เหลือง

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟสายยางท่อแบน LED 50เมตร

ไฟสายยางท่อแบน 50เมตร สีวอมไวท์

ไฟสายยางท่อแบน ไฟประดับตกแต่ง 50เมตร LED รุ่น LIGHTFARM-50M วอมไวท์

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟสายยางท่อแบน 50เมตร สีชมพู

ไฟสายยางท่อแบน ไฟประดับตกแต่ง 50เมตร LED รุ่น LIGHTFARM-50M ชมพู

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟสายยางท่อแบน 50เมตร สีขาว

ไฟสายยางท่อแบน ไฟประดับตกแต่ง 50เมตร LED รุ่น LIGHTFARM-50M ขาว

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟสายยางท่อแบน 50เมตร สีเขียว

ไฟสายยางท่อแบน ไฟประดับตกแต่ง 50เมตร LED รุ่น LIGHTFARM-50M เขียว

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟสายยางท่อแบน 50เมตร สีน้ำเงิน

ไฟสายยางท่อแบน ไฟประดับตกแต่ง 50เมตร LED รุ่น LIGHTFARM-50M น้ำเงิน

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟสายยางท่อแบน 50เมตร สีแดง

ไฟสายยางท่อแบน ไฟประดับตกแต่ง 50เมตร LED รุ่น LIGHTFARM-50M แดง

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟสายยางท่อแบน 50เมตร สีเหลือง

ไฟสายยางท่อแบน ไฟประดับตกแต่ง 50เมตร LED รุ่น LIGHTFARM-50M เหลือง

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

อุปกรณ์ไฟสายยางท่อแบน

หัวจ่ายไฟสายยางท่อแบน

หัวจ่ายไฟสายยางท่อแบน ใช้สำหรับจ่ายหรือแปลงไฟ ให้กับไฟสายยางท่อแบน

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

จุกปิดท้าย

จุกปิดท้ายไฟสายยางท่อแบน ใช้สำหรับ ปิด จุดที่ตัดไฟสายยางท่อแบน

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ตัวต่อกลาง

ตัวต่อกลางไฟสายยางท่อแบน ใช้สำหรับต่อเชื่อมกับไฟสายยางชนิดเดียวกัน

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

คอนโทรลไฟสายยางท่อแบน

หัวจ่ายไฟสายยางท่อแบน ใช้สำหรับจ่ายไฟ ปรับไฟให้กระพริบ วิ่งไปมา ให้กับไฟสายยางท่อแบน

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
ไฟงานวัดใหม่ล่าสุด31-8-18

หลอดไฟงานวัด หลอดนีออนสีขนาด 120เซ็นติเมตร

ไฟงานวัด หลอดนีออน สีเหลือง

ไฟงานวัด ไฟประดับตกแต่ง หลอดนีออน LED รุ่น LIGHTFARM-T8 color เหลือง

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟงานวัด หลอดนีออน สีวอมไวท์

ไฟงานวัด ไฟประดับตกแต่ง หลอดนีออน LED รุ่น LIGHTFARM-T8 color วอมไวท์

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟงานวัด หลอดนีออน สีน้ำเงิน

ไฟงานวัด ไฟประดับตกแต่ง หลอดนีออน LED รุ่น LIGHTFARM-T8 color น้ำเงิน

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟงานวัด หลอดนีออน สีแดง

ไฟงานวัด ไฟประดับตกแต่ง หลอดนีออน LED รุ่น LIGHTFARM-T8 color แดง

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟงานวัด หลอดนีออน สีชมพู

ไฟงานวัด ไฟประดับตกแต่ง หลอดนีออน LED รุ่น LIGHTFARM-T8 color ชมพู

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

  ไฟงานวัด หลอดนีออน สีเขียว

ไฟงานวัด ไฟประดับตกแต่ง หลอดนีออน LED รุ่น LIGHTFARM-T8 color สีเขียว

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 ไฟงานวัด หลอดนีออน สีขาว

ไฟงานวัด ไฟประดับตกแต่ง หลอดนีออน LED รุ่น LIGHTFARM-T8 color ขาว

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟงานวัด หลอดนีออน สีรวมRGB

ไฟงานวัด ไฟประดับตกแต่ง หลอดนีออน LED รุ่น LIGHTFARM-T8 color รวมRGB

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟงานวัด หลอดนีออน สีธงชาติ

ไฟงานวัด ไฟประดับตกแต่ง หลอดนีออน LED รุ่น LIGHTFARM-T8 color ธงชาติ

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
ไฟแท่ง7สีหลอดใส

ไฟแท่ง7สี หลอดใส

ไฟงานวัด ไฟแท่ง7สี ไฟประดับตกแต่ง LED รุ่น LIGHTFARM-T8 color

ดู รายลเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟแท่ง7สี หลอดขุ่น

ไฟงานวัด ไฟแท่ง7สี ไฟประดับตกแต่ง LED รุ่น LIGHTFARM-T8 color

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
ไฟดาวตก 30 cm. ไฟดาวตก 8 แท่ง ชิปLED ราคาไฟประดับตกแต่งไฟสวยงาม หลอดไฟLED มีสีสันที่สวยงาม ไฟดาวตก ไฟฝนดาวตก ไฟตกแต่ง ราคาถูกสุดๆๆ….คุณภาพดีเยี่ยม ตกแต่งร้านอาหาร ประดัับตกแต่งสวยงาม กันน้ำ กล้างแจ้ง ส่งทั่วประเทศ ทั่วไทย..!!!
ไฟดาวตก 80 cm. ชิปLED ราคาไฟประดับตกแต่งไฟสวยงาม หลอดไฟLED มีสีสันที่สวยงาม     ไฟดาวตก ไฟฝนดาวตก ไฟตกแต่ง ราคาถูกสุดๆๆ….คุณภาพดีเยี่ยม ตกแต่งร้านอาหาร ประดัับตกแต่งสวยงาม กันน้ำ กล้างแจ้ง ส่งทั่วประเทศ ทั่วไทย..!!!

ไฟดาวตก LED ขนาด 80เซ็นติเมตร

ไฟดาวตก ยาว80เซ็นติเมตร สีวอมไวท์

ไฟดาวตก ไฟประดับตกแต่ง LED รุ่น LIGHTFARM-Meteor light 80cm. วอมไวท์

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟดาวตก ยาว80เซ็นติเมตร สีขาว

ไฟดาวตก ไฟประดับตกแต่ง LED รุ่น LIGHTFARM-Meteor light 80cm. ขาว

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟดาวตก ยาว80เซ็นติเมตร สีน้ำเงิน

ไฟดาวตก ไฟประดับตกแต่ง LED รุ่น LIGHTFARM-Meteor light 80cm. น้ำเงิน

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟดาวตก ยาว80เซ็นติเมตร สีเขียว

ไฟดาวตก ไฟประดับตกแต่ง LED รุ่น LIGHTFARM-Meteor light 80cm. เขียว

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟดาวตก ยาว80เซ็นติเมตร สีแดง

ไฟดาวตก ไฟประดับตกแต่ง LED รุ่น LIGHTFARM-Meteor light 80cm. แดง

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟดาวตก ยาว80เซ็นติเมตร สีRGB

ไฟดาวตก ไฟประดับตกแต่ง LED รุ่น LIGHTFARM-Meteor light 80cm. รวมRGB

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟดาวตก 1ชุดมี 8แท่ง ขนาด 30เซ็นติเมตร

 ไฟดาวตก 1ชุด มี 8แท่ง สีวอมไวท์

 ไฟดาวตก ไฟประดับตกแต่ง LED รุ่น LIGHTFARM-Meteor light 8แท่ง วอมไวท์

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟดาวตก 1ชุด มี 8แท่ง สีขาว

ไฟดาวตก ไฟประดับตกแต่ง LED รุ่น LIGHTFARM-Meteor light 8แท่ง ขาว

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟดาวตก 1ชุด มี 8แท่ง สีน้ำเงิน

ไฟดาวตก ไฟประดับตกแต่ง LED รุ่น LIGHTFARM-Meteor light 8แท่ง น้ำเงิน

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟดาวตก 1ชุด มี 8แท่ง สีแดง

ไฟดาวตก ไฟประดับตกแต่ง LED รุ่น LIGHTFARM-Meteor light 8แท่ง แดง

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟดาวตก 1ชุด มี 8แท่ง สีชมพู

ไฟดาวตก ไฟประดับตกแต่ง LED รุ่น LIGHTFARM-Meteor light 8แท่ง ชมพู

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟดาวตก 1ชุด มี 8แท่ง สีเขียว

ไฟดาวตก ไฟประดับตกแต่ง LED รุ่น LIGHTFARM-Meteor light 8แท่ง เขียว

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟดาวตก 1ชุด มี 8แท่ง สีRGB

ไฟดาวตก ไฟประดับตกแต่ง LED รุ่น LIGHTFARM-Meteor light 8แท่ง RGB

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟตาข่ายใหญ่ ขนาด 3x3เมตร

ไฟตาข่าย ขนาด 3×3เมตร สีวอมไวท์

ไฟตาข่าย ไฟประดับตกแต่ง LED รุ่น LIGHTFARM-Net light 3×3เมตร วอมไวท์

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟตาข่าย ขนาด 3×3เมตร สีชมพู

ไฟตาข่าย ไฟประดับตกแต่ง LED รุ่น LIGHTFARM-Net light 3×3เมตร ชมพู

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟตาข่าย ขนาด 3×3เมตร สีน้ำเงิน

ไฟตาข่าย ไฟประดับตกแต่ง LED รุ่น LIGHTFARM-Net light 3×3เมตร สีน้ำเงิน

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟตาข่าย ขนาด 3×3เมตร สีแดง

ไฟตาข่าย ไฟประดับตกแต่ง LED รุ่น LIGHTFARM-Net light 3×3เมตร แดง

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟตาข่าย ขนาด 3×3เมตร สีเขียว

ไฟตาข่าย ไฟประดับตกแต่ง LED รุ่น LIGHTFARM-Net light 3×3เมตร สีเขียว

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟตาข่าย ขนาด 3×3เมตร สีขาว

ไฟตาข่าย ไฟประดับตกแต่ง LED รุ่น LIGHTFARM-Net light 3×3เมตร ขาว

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟตาข่าย ขนาด 3×3เมตร สีเหลือง

ไฟตาข่าย ไฟประดับตกแต่ง LED รุ่น LIGHTFARM-Net light 3×3เมตร เหลือง

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟตาข่าย ขนาด 3×3เมตร สี RGB

ไฟตาข่าย ไฟประดับตกแต่ง LED รุ่น LIGHTFARM-Net light 3×3เมตร RGB

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟตาข่ายเล็ก ขนาด 1.5x1.5เมตร

ไฟตาข่าย ขนาด 1.5×1.5เมตร สีวอมไวท์

ไฟตาข่าย ไฟประดับตกแต่ง LED รุ่น LIGHTFARM-Net light 1.5×1.5เมตร วอมไวท์

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟตาข่าย ขนาด 1.5×1.5เมตร สีน้ำเงิน

ไฟตาข่าย ไฟประดับตกแต่ง LED รุ่น LIGHTFARM-Net light 1.5×1.5เมตร น้ำเงิน

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟตาข่าย ขนาด 1.5×1.5เมตร สีแดง

ไฟตาข่าย ไฟประดับตกแต่ง LED รุ่น LIGHTFARM-Net light 1.5×1.5เมตร แดง

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟตาข่าย ขนาด 1.5×1.5เมตร สีชมพู

ไฟตาข่าย ไฟประดับตกแต่ง LED รุ่น LIGHTFARM-Net light 1.5×1.5เมตร ชมพู

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟตาข่าย ขนาด 1.5×1.5เมตร สีเขียว

ไฟตาข่าย ไฟประดับตกแต่ง LED รุ่น LIGHTFARM-Net light 1.5×1.5เมตร เขียว

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟตาข่าย ขนาด 1.5×1.5เมตร สีเหลือง

ไฟตาข่าย ไฟประดับตกแต่ง LED รุ่น LIGHTFARM-Net light 1.5×1.5เมตร เหลือง

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟตาข่าย ขนาด 1.5×1.5เมตร สีขาว

ไฟตาข่าย ไฟประดับตกแต่ง LED รุ่น LIGHTFARM-Net light 1.5×1.5เมตร ขาว

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟตาข่าย ขนาด 1.5×1.5เมตร สี RGB

ไฟตาข่าย ไฟประดับตกแต่ง LED รุ่น LIGHTFARM-Net light 1.5×1.5เมตร RGB

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
ราคาใหม่ล่าสุด31-8-18

ไฟเชอรี่ 50หลอด แอลอีดี

ไฟเชอรี่ 50 LED สีวอร์มไวท์

ไฟเชอรี่ ไฟประดับตกแต่ง 50 หัว LED รุ่น LIGHTFARM-50E วอร์มไวท์

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟเชอรี่ 50 LED สีชมพู

ไฟเชอรี่ ไฟประดับตกแต่ง 50 หัว LED รุ่น LIGHTFARM-50E ชมพู

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟเชอรี่ 50 LED สีขาว

ไฟเชอรี่ ไฟประดับตกแต่ง 50 หัว LED รุ่น LIGHTFARM-50E ขาว

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟเชอรี่ 50 LED สีเขียว

ไฟเชอรี่ ไฟประดับตกแต่ง 50 หัว LED รุ่น LIGHTFARM-50E เขียว

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟเชอรี่ 50 LED สีแดง

ไฟเชอรี่ ไฟประดับตกแต่ง 50 หัว LED รุ่น LIGHTFARM-50E แดง

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟเชอรี่ 50 LED สีน้ำเงิน

ไฟเชอรี่ ไฟประดับตกแต่ง 50 หัว LED รุ่น LIGHTFARM-50E น้ำเงิน

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟเชอรี่ 50 LED สีRGB

ไฟเชอรี่ ไฟประดับตกแต่ง 50 หัว LED รุ่น LIGHTFARM-50E RGB

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
ชุดไฟสายแพร สำเร็จรูป

ชุดไฟสายแพรพร้อมขั้วสำเร็จ

สายแพรพร้อมขั้วสำเร็จ 6ขั้ว

  สายแพรพร้อมขั้ว 1เมตร มี 6ขั้ว ทนแดด ทนฝน ติดตั้งกลางแจ้งได้อย่างสายใจ

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

สายแพรพร้อมขั้วห้อยระย้า

  สายแพรพร้อมขั้วห้อยระย้า ชุดไฟตกแต่งงานเทศกาล ทนแดด ทนฝน ติดตั้งกลางแจ้งได้อย่างสายใจ

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

สายแพรพร้อมขั้วสำเร็จ 3ขั้ว

  สายแพรพร้อมขั้ว 1เมตร มี 3ขั้ว ทนแดด ทนฝน ติดตั้งกลางแจ้งได้อย่างสายใจ

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
หลอดปิงปอง หลอดไส้ หลอดปิงปอง หลอดธรรมดา ใช้กับขั้วห้อยได้เลย กันน้ำ กลางแจ้งได้ ราคาส่ง ถูกสุดๆๆๆ ใช้ตกแต่งจัดงานรื่นเริง งานเลี้ยง หลอดปิงปอง คุณภาพมาตรฐาน มอก. SOLAR FARM ที่ 1 ในใจ ราคาส่ง ราคาโดนๆ ส่งทั่วประเทศ ทั่วไทย..!!!
หลอดเอดิสัน รุ่น G125 หลอดE27 หลอดไฟสไตล์วินเทจ หลอดไฟขั้วเกลียวมาตรฐาน ขั้วE27 หลอดLED หลอดคุณภาพเยี่ยม หลอดไฟประดับตกแต่ง ตกแต่งสวยงาม สีสันสดใส ราคาถูกใจแน่นอน สินค้าคุณภาพ จาก ไลท์ฟาร์ม มาตรฐาน มอก. SOLAR FARM ที่ 1 ในใจ ราคาส่ง ราคาโดนๆ ส่งทั่วประเทศ ทั่วไทย..!!!
หลอดไฟฟิลาเมนต์ หลอดE27 หลอดไฟสไตล์วินเทจ หลอดไฟขั้วเกลียวมาตรฐาน ขั้วE27 หลอดLED หลอดคุณภาพเยี่ยม SOLAR FARM ที่ 1 ในใจ ราคาส่ง ราคาโดนๆ ส่งทั่วประเทศ ทั่วไทย..!!!

หลอดขั้วเกลียว E27

 หลอดไส้ ขั้วเกลียว E27 สีวอมไวท์

หลอดไส้ ขนาดขั้ว 27มิลลิเมตร ไฟประดับตกแต่ง ขนาดกำลังไฟ 3-5 วัตต์

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

หลอดไส้ ขั้วเกลียว E27 สีเหลือง

หลอดไส้ ขนาดขั้ว 27มิลลิเมตร ไฟประดับตกแต่ง ขนาดกำลังไฟ 3-5 วัตต์

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 หลอดไส้ ขั้วเกลียว E27 สีส้ม

หลอดไส้ ขนาดขั้ว 27มิลลิเมตร ไฟประดับตกแต่ง ขนาดกำลังไฟ 3-5 วัตต์

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

หลอดไส้ ขั้วเกลียว E27 สีม่วง

หลอดไส้ ขนาดขั้ว 27มิลลิเมตร ไฟประดับตกแต่ง ขนาดกำลังไฟ 3-5 วัตต์

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 หลอดไส้ ขั้วเกลียว E27 สีฟ้า

หลอดไส้ ขนาดขั้ว 27มิลลิเมตร ไฟประดับตกแต่ง ขนาดกำลังไฟ 3-5 วัตต์

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

หลอดไส้ ขั้วเกลียว E27 สีแดง

หลอดไส้ ขนาดขั้ว 27มิลลิเมตร ไฟประดับตกแต่ง ขนาดกำลังไฟ 3-5 วัตต์

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

หลอดไส้ ขั้วเกลียว E27 สีเขียว

หลอดไส้ ขนาดขั้ว 27มิลลิเมตร ไฟประดับตกแต่ง ขนาดกำลังไฟ 3-5 วัตต์

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

หลอดฟิลาเมนต์ ขั้ว E27 สีวอมไวท์

หลอดฟิลาเมนต์ ขนาดขั้ว 27มิลลิเมตร ไฟประดับตกแต่ง ขนาดกำลังไฟ 2วัตต์

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

หลอดเอดิสัน ขั้วเกลียว E27 สีวอมไวท์

หลอดเอดิสัน LED ขนาดขั้ว 27มิลลิเมตร ไฟประดับตกแต่ง ขนาดกำลังไฟ 3-5 วัตต์

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
หลอดปิงปองLED หลอดขุ่น หลอดใส แสงวอมไวท์ หลอดแอลอีดีปิงปอง ใช้กับขั้วห้อยได้เลย กันน้ำ กลางแจ้งได้ ราคาส่ง ถูกสุดๆๆๆ ใช้ตกแต่งจัดงานรื่นเริง งานเลี้ยง หลอดปิงปองled คุณภาพมาตรฐาน มอก. SOLAR FARM ที่ 1 ในใจ ราคาส่ง ราคาโดนๆ ส่งทั่วประเทศ ทั่วไทย..!!!
หลอดปิงปองLED หลอดแอลอีดีปิงปอง ใช้กับขั้วห้อยได้เลย กันน้ำ กลางแจ้งได้ ราคาส่ง ถูกสุดๆๆๆ ใช้ตกแต่งจัดงานรื่นเริง งานเลี้ยง หลอดปิงปองled คุณภาพมาตรฐาน มอก. SOLAR FARM ที่ 1 ในใจ ราคาส่ง ราคาโดนๆ ส่งทั่วประเทศ ทั่วไทย..!!!

หลอดปิงปอง LED ขั้วเกลียว E27

หลอดปิงปองLED สีวอมไวท์

หลอดLED หลอดใส ขนาดขั้ว 27มิลลิเมตร ไฟประดับตกแต่ง ขนาดกำลังไฟ 1-3 วัตต์

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

หลอดปิงปองLED สีวอมไวท์

หลอดLED หลอดขุ่น ขนาดขั้ว 27มิลลิเมตร ไฟประดับตกแต่ง ขนาดกำลังไฟ 1-3 วัตต์

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

หลอดปิงปองLED สีเหลือง

หลอดLED หลอดขุ่น ขนาดขั้ว 27มิลลิเมตร ไฟประดับตกแต่ง ขนาดกำลังไฟ 1-3 วัตต์

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

หลอดปิงปองLED สีแดง

หลอดLED หลอดขุ่น ขนาดขั้ว 27มิลลิเมตร ไฟประดับตกแต่ง ขนาดกำลังไฟ 1-3 วัตต์

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

หลอดปิงปองLED สีน้ำเงิน

หลอดLED หลอดขุ่น ขนาดขั้ว 27มิลลิเมตร ไฟประดับตกแต่ง ขนาดกำลังไฟ 1-3 วัตต์

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

หลอดปิงปองLED สีเขียว

หลอดLED หลอดขุ่น ขนาดขั้ว 27มิลลิเมตร ไฟประดับตกแต่ง ขนาดกำลังไฟ 1-3 วัตต์

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

หลอดปิงปองLED สีขาว

หลอดLED หลอดขุ่น ขนาดขั้ว 27มิลลิเมตร ไฟประดับตกแต่ง ขนาดกำลังไฟ 1-3 วัตต์

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
ชุดไฟปิงปองE12 หลอดขั้วเกลียวE12 ไฟราว ไฟปิงปอง ไฟประดับตกแต่ง ตกแต่งสวยงาม สีสันสดใส ราคาถูกใจแน่นอน สินค้าคุณภาพ จาก ไลท์ฟาร์ม มาตรฐาน มอก. SOLAR FARM ที่ 1 ในใจ ราคาส่ง ราคาโดนๆ ส่งทั่วประเทศ ทั่วไทย..!!!
ขั้วทองเหลือง ขั้วห้อยสไตล์วินเทจ ขั้วกันน้ำ ขั้วแป้นเกลียว ขั้วเดี่ยว ขั้วเกลียวมาตรฐานE27 SOLAR FARM ที่ 1 ในใจ ราคาส่ง ราคาโดนๆๆ ส่งทั่วประเทศ ทั่วไทย..!!!

ชุดไฟปิงปองE12 และขั้วทองเหลือง อุปกร์ครบชุดพร้อมใช้งาน

ชุดไฟปิงปอง E12 สายดำ

หลอดไฟปิงปอง 25หลอด ขนาดขั้ว 12มิลลิเมตร ยาว 8เมตร ไฟประดับตกแต่ง พร้อมใช้งาน

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ชุดไฟปิงปอง E12 สายขาว

หลอดไฟปิงปอง 25หลอด ขนาดขั้ว 12มิลลิเมตร ยาว 8เมตร ไฟประดับตกแต่ง พร้อมใช้งาน

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ขั้วห้อยทองเหลือง

ขั้วหลอดไฟสไตล์วินเทจ สำหรับตกแต่งร้าน อุปกรณ์ครบชุด พร้อมใช้งาน

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
ไฟหยดน้ำสายเขียว ราคาไฟประดับตกแต่งไฟสวยงาม….มีสีสันที่สวยงาม ไฟตกแต่ง ราคาถูกสุดๆๆ….คุณภาพดีเยี่ยม ตกแต่งร้านอาหาร ตกแต่งงานเทศกาล ฯลฯ ประดัับตกแต่งสวยงาม กันน้ำ กล้างแจ้ง ส่งทั่วประเทศ ทั่วไทย..!!!

ไฟหยดน้ำ สายเขียว ยาว 7เมตร

ไฟหยดน้ำสายเขียว สีวอมไวท์

ไฟหยดน้ำ ขนาดยาว 7เมตร ไฟประดับตกแต่ง บ้านและสวน

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟหยดน้ำสายเขียว สีแดง

ไฟหยดน้ำ ขนาดยาว 7เมตร ไฟประดับตกแต่ง บ้านและสวน

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟหยดน้ำสายเขียว สีน้ำเงิน

ไฟหยดน้ำ ขนาดยาว 7เมตร ไฟประดับตกแต่ง บ้านและสวน

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟหยดน้ำสายเขียว สี RGB

ไฟหยดน้ำ ขนาดยาว 7เมตร ไฟประดับตกแต่ง บ้านและสวน

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟหยดน้ำสายเขียว สีเขียว

ไฟหยดน้ำ ขนาดยาว 7เมตร ไฟประดับตกแต่ง บ้านและสวน

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟหยดน้ำสายเขียว สีเหลือง

ไฟหยดน้ำ ขนาดยาว 7เมตร ไฟประดับตกแต่ง บ้านและสวน

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
ต้นซากุระ1.5m

ไฟต้นไม้ LED ดอกซากุระ ขนาดสูง 1.5เมตร

ไฟต้นไม้ซากุระ สีเหลือง

หลอดไฟ LED ลักษณะเหมือนต้นซากุระ ขนาดสูง 1.5เมตร

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟต้นไม้ซากุระ สีขาว

หลอดไฟ LED ลักษณะเหมือนต้นซากุระ ขนาดสูง 1.5เมตร

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟต้นไม้ซากุระ สีแดง

หลอดไฟ LED ลักษณะเหมือนต้นซากุระ ขนาดสูง 1.5เมตร

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟต้นไม้ซากุระ สีเขียว

หลอดไฟ LED ลักษณะเหมือนต้นซากุระ ขนาดสูง 1.5เมตร

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟต้นไม้ซากุระ สีน้ำเงิน

หลอดไฟ LED ลักษณะเหมือนต้นซากุระ ขนาดสูง 1.5เมตร

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
ต้นซากุระ2m

ไฟต้นไม้ LED ดอกซากุระ ขนาดสูง 2เมตร

ไฟต้นไม้ซากุระ สีเหลือง

หลอดไฟ LED ลักษณะเหมือนต้นซากุระ ขนาดสูง 2เมตร

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟต้นไม้ซากุระ สีขาว

หลอดไฟ LED ลักษณะเหมือนต้นซากุระ ขนาดสูง 2เมตร

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟต้นไม้ซากุระ สีแดง

หลอดไฟ LED ลักษณะเหมือนต้นซากุระ ขนาดสูง 2เมตร

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟต้นไม้ซากุระ สีเขียว

หลอดไฟ LED ลักษณะเหมือนต้นซากุระ ขนาดสูง 2เมตร

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟต้นไม้ซากุระ สีน้ำเงิน

หลอดไฟ LED ลักษณะเหมือนต้นซากุระ ขนาดสูง 2เมตร

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
ต้นซากุระ2.5m

ไฟต้นไม้ LED ดอกซากุระ ขนาดสูง 2.5เมตร

ไฟต้นไม้ซากุระ สีเหลือง

หลอดไฟ LED ลักษณะเหมือนต้นซากุระ ขนาดสูง 2.5เมตร

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟต้นไม้ซากุระ สีขาว

หลอดไฟ LED ลักษณะเหมือนต้นซากุระ ขนาดสูง 2.5เมตร

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟต้นไม้ซากุระ สีแดง

หลอดไฟ LED ลักษณะเหมือนต้นซากุระ ขนาดสูง 2.5เมตร

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟต้นไม้ซากุระ สีเขียว

หลอดไฟ LED ลักษณะเหมือนต้นซากุระ ขนาดสูง 2.5เมตร

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟต้นไม้ซากุระ สีน้ำเงิน

หลอดไฟ LED ลักษณะเหมือนต้นซากุระ ขนาดสูง 2.5เมตร

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
ต้นหลิว

ไฟต้นไม้ LED ต้นหลิว ขนาดสูง 2.5เมตร

ไฟต้นไม้ ต้นหลิว สีเขียว

หลอดไฟ LED ลักษณะใบเหมือนต้นหลิว ขนาดสูง 2.5เมตร

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟต้นไม้ ต้นหลิว สีขาว

หลอดไฟ LED ลักษณะใบเหมือนต้นหลิว ขนาดสูง 2.5เมตร

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
แฟนซี5ดวง

ชุดไฟแฟนซี 20หัว LED

ชุดไฟแฟนซี ปิงปอง 20LED สี รวมRGB

ชุดไฟแฟนซี LED ลักษณะลูกปิงปอง 20ดวง LED

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ชุดไฟแฟนซี ดาว 20LED   สี รวมRGB

ชุดไฟแฟนซี LED ลักษณะ รูปดาว 20ดวง LED

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ชุดไฟแฟนซี จำปา 20LED  สี รวมRGB

ชุดไฟแฟนซี LED ลักษณะดอกจำปา 20ดวง LED

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ชุดไฟแฟนซี แคปซูล 20LED สี รวมRGB

ชุดไฟแฟนซี LED ลักษณะหลอดแคปซูล 20ดวง LED

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ชุดไฟแฟนซี หัวใจ  20LED สี รวมRGB

ชุดไฟแฟนซี LED ลักษณะรูปหัวใจ 20ดวง LED

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ชุดไฟแฟนซี กระดิ่ง 20LED สี รวมRGB

ชุดไฟแฟนซี LED ลักษณะรูปกระดิ่ง 20ดวง LED

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ชุดไฟแฟนซี พระจันทร์ 20LED สี รวมRGB

ชุดไฟแฟนซี LED ลักษณะรูปพระจันทร์ 20ดวง LED

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ชุดไฟแฟนซี ปิงปอง 20LED สีวอมไวท์

ชุดไฟแฟนซี LED ลักษณะลูกปิงปอง 20ดวง LED

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ชุดไฟแฟนซี ปิงปอง 20LED สีขาว

ชุดไฟแฟนซี LED ลักษณะลูกปิงปอง 20ดวง LED

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ชุดไฟแฟนซี พวง 5หัว LED

ชุดไฟแฟนซี กวางพวง LED สี รวมRGB

ชุดไฟแฟนซี LED ลักษณะรูปกวาง 5ดวง LED

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ชุดไฟแฟนซี คริสมาสพวง LED สี รวมRGB

ชุดไฟแฟนซี LED ลักษณะรูปต้น   คริสมาส 5ดวง LED

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ชุดไฟแฟนซี ดาวพวง LED สี รวมRGB

ชุดไฟแฟนซี LED ลักษณะรูปดาว 5ดวง LED

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ชุดไฟแฟนซี เกล็ดหิมะพวง LED สี รวมRGB

ชุดไฟแฟนซี LED ลักษณะรูปเกล็ดหิมะ 5ดวง LED

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟแฟนซี ดาวรู

ชุดไฟแฟนซี ดาวรู LED สี เขียว

ชุดไฟแฟนซี LED ลักษณะรูปดาวมีรูตรงกลาง LED

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ชุดไฟแฟนซี ดาวรู LED สี น้ำเงิน

ชุดไฟแฟนซี LED ลักษณะรูปดาวมีรูตรงกลาง LED

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ชุดไฟแฟนซี ดาวรู LED สี แดง

ชุดไฟแฟนซี LED ลักษณะรูปดาวมีรูตรงกลาง LED

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ชุดไฟแฟนซี ดาวรู LED สี รวม RGB

ชุดไฟแฟนซี LED ลักษณะรูปดาวมีรูตรงกลาง LED

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟแฟนซี ดาวใหญ่

ชุดไฟแฟนซี ดาวใหญ่ LED สี เหลือง

ชุดไฟแฟนซี LED ลักษณะรูปดาวมีไฟวิ่ง LED

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ชุดไฟแฟนซี ดาวใหญ่ LED สี เหลือง

ชุดไฟแฟนซี LED ลักษณะรูปดาวมีไฟวิ่ง LED

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ชุดไฟแฟนซี ดาวใหญ่ LED สี เหลือง

ชุดไฟแฟนซี LED ลักษณะรูปดาวมีไฟวิ่ง LED

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ชุดไฟแฟนซี ดาวใหญ่ LED สี เหลือง

ชุดไฟแฟนซี LED ลักษณะรูปดาวมีไฟวิ่ง LED

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ชุดไฟแฟนซี ดาวใหญ่ LED สี เหลือง

ชุดไฟแฟนซี LED ลักษณะรูปดาวมีไฟวิ่ง LED

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ชุดไฟแฟนซี ดาวใหญ่ LED สี เหลือง

ชุดไฟแฟนซี LED ลักษณะรูปดาวมีไฟวิ่ง LED

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
ไฟLEDดาว

LED โครงลวด รูปต่างๆ

ชุดไฟแฟนซี LEDโครงลวด รูปเกล็ดหิมะ

โครงลวด ลักษณะรูปเกล็ดหิมะ LED ขนาด 50cm สีน้ำเงิน

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ชุดไฟแฟนซี LEDโครงลวด รูปเกล็ดหิมะ

โครงลวด ลักษณะรูปเกล็ดหิมะ LED ขนาด 50cm สีขาว

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ชุดไฟแฟนซี LEDโครงลวด รูปดาว STAR

โครงลวด ลักษณะรูปดาว STAR LED ขนาด 50cm สีน้ำเงิน

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ชุดไฟแฟนซี LEDโครงลวด รูปดาว STAR

โครงลวด ลักษณะรูปดาว STAR LED ขนาด 50cm สีขาว

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟแฟนซี RGB

ชุดไฟแฟนซีRGB ขนาด43cm รูปกวาง

ชุดไฟแฟนซี ลักษณะรูปกวางLED ขนาด 43cm สีรวม RGB

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ชุดไฟแฟนซีRGB ขนาด39cm รูปต้นคริสมาส

ชุดไฟแฟนซี ลักษณะรูปต้นคริสมาส ขนาด 39cm สีรวม RGB

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ชุดไฟแฟนซีRGB ขนาด39cm รูปดาว

ชุดไฟแฟนซี ลักษณะรูปดาวLED ขนาด 43cm สีรวม RGB

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟแฟนซีตั้งโต๊ะ แบบใส่ถ่าน

ไฟดาว ตั้งโต๊ะ แบบใส่ถ่าน LED สีวอมไวท์

ชุดไฟแฟนซี LED ลักษณะรูปดาว มีไฟ 11 LED แบบใส่ถ่าน

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟเกล็ดหิมะ ตั้งโต๊ะ แบบใส่ถ่าน LED สีวอมไวท์

ชุดไฟแฟนซี LED ลักษณะรูปดาว มีไฟ 11 LED แบบใส่ถ่าน

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
กวางกากเพชร

กวางแฟนซี

กวางกากเพชร สีเงิน

โมเดลกวางกากเพชรถอดประกอบได้ ขนาดสูง 70เซ็นติเมตร

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

กวางกากเพชร สีทอง

โมเดลกวางกากเพชรถอดประกอบได้ ขนาดสูง 70เซ็นติเมตร

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

กวางกากเพชร สีเงิน

โมเดลกวางกากเพชรถอดประกอบได้ ขนาดสูง 120เซ็นติเมตร

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

กวางกากเพชร สีทอง

โมเดลกวางกากเพชรถอดประกอบได้ ขนาดสูง 120เซ็นติเมตร

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

กวางโครงลวดไฟสายยาง  สีวอมไวท์

โมเดลกวางลวดไฟสายยาง พับได้ ขนาดสูง 120เซ็นติเมตร

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

กวางโครงลวดไฟสายยาง  สีวอมไวท์

โมเดลกวางลวดไฟสายยาง พับได้ ขนาดสูง 120เซ็นติเมตร

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไลท์ฟาร์ม

บริษัท ไลท์ฟาร์ม ( ประเทศไทย ) จำกัด เป็นบริษัทจัดจำหน่ายหลอดไฟแอลอีดี และโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ดำเนินงานเคียงคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยดำเนินกิจการหลักด้วยการประกอบธุรกิจจัดจำหน่าย โคมไฟโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ โคมไฟถนน หลอดไฟแอลอีดี ไฟประดับตกแต่ง

55/43 ตลาดน้ำสำเพ็ง 2
ถนนกัลปพฤกษ์ ราชพฤกษ์
บางแค กรุงเทพมหานคร 10160
095-503-4610-13

 

เกี่ยวกับเรา

เราจะเป็น”ที่หนึ่ง” ด้านคุณภาพสินค้า ด้วย “ระบบการผลิตและการจัดส่งสินค้า” ที่รวดเร็ว ได้มาตรฐานคุณภาพ โดยมอบความคุ้มค่า และความประทับใจสูงสุดให้กับลูกค้าอย่างมืออาชีพ เพื่อมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำ ในด้านผลิตภัณฑ์ LED

⋅ หน้าหลัก
⋅ สินค้าทั้งหมด
⋅ โปรโมชั่น
⋅ วิธีการสั่งซื้อสินค้า
⋅ การส่งเคลมสินค้า
เกี่ยวกับเรา
⋅ ติดต่อเรา

ติดตามข่าวสาร

 

ไฟตกแต่ง ร้านกาแฟ ไฟประดับงานเลี้ยง ตกแต่งร้าน ตกแต่งต้นคริสมาส วันปีใหม่ ร้านอาหาร ไฟกระพริบ หลอดไฟ led ไฟตกแต่งวันคริสมาส ต้นคริสมาส ตกแต่งวันพ่อ