โคมไฟถนน led เสาไฟถนน โคมถนน เสาไฟถนนราคาส่ง ไฟส่องสว่าง led มาตรฐาน มอก. โคมไฟถนนแอลอีดี ราคาโดน..ขายชุดโคมไฟถนน ราคาโคมไฟถนน ไฟถนน led

แสงสว่างถือเป็นสิ่งสำคัญที่เส้นทางการจราจรทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นถนนสายหลัก สายรอง ถนนในเมือง หรือนอกเมือง ล้วนต้องใช้แสงสว่างจาก โคมไฟถนน เพราะเนื่องจากแสงสว่างจากไฟของยานพาหนะที่เราขับขี่อยู่นั้น คงไม่เพียงพอต่อการเดินทาง ทำให้เราต้องระมัดระวังในการขับขี่เป็นพิเศษและอาจง่ายต่อการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากมีแสงสว่างบนเส้นทางการจราจรที่ไม่เพียงพอต่อผู้ขับขี่

สำหรับการติดตั้ง  โคมไฟถนนเพื่อให้แสงสว่างบนเส้นทางการจราจรและคมนาคมนั้น โดยส่วนมากจะนิยมติดตั้ง โคมไฟถนน LED เนื่องจาก โคมไฟถนน LED มีข้อดีที่หลากหลาย และด้วยการประหยัดพลังงานที่มากกว่าโคมไฟประเภทอื่น อายุการใช้งานที่ยาวนาน รวมไปถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังช่วยลดแสงที่แยงตาที่สะท้อนจากพื้นถนนแก่ผู้ขับขี่อีกด้วย

โคมไฟถนน หลอดไฟถนน ราคาส่ง ถูกใจที่สุด คุณภาพ โคมถนนแอลอีดี เสาไฟถนน มาตรฐาน มอก. โคมไฟถนนแอลอีดี หลอดประหยัดไฟ โคมถนนโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ ราคาโดน..

โคมไฟถนน led เสาไฟถนน โคมถนน เสาไฟถนนราคาส่ง ไฟส่องสว่าง led มาตรฐาน มอก. โคมไฟถนนแอลอีดี ราคาโดน..ขายชุดโคมไฟถนน ราคาโคมไฟถนน ไฟถนน led

หลอดไฟแอลอีดี

LED มีจุดเด่น คือ ประหยัดพลังงาน และใช้งานได้หลากหลาย รัฐบาลในหลายประเทศก็ส่งเสริมให้ใช้ LED แต่ยังมีจุดอ่อนเรื่องราคา หลอดไฟ LED ที่ยังแพงกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ นอกจากนีแล้ว หลอดไฟ LED ยังนิยมใช้ทำไฟท้ายรถยนต์ ป้ายสัญญาณหรือป้ายโฆษณาต่างๆ จอภาพยนตร์ขนาดใหญ่ การตกแต่งเสื้อผ้า ตกแต่งอาคาร หรือการรักษาพยาบาลทางการแพทย์อีกด้วย หลอดไฟ LED มีข้อเด่นเหนือเทคโนโลยีไฟส่องสว่างแบบอื่นๆ ในแทบทุกทาง และเป็นผลิตภัณฑ์ที่เอื้อต่อโลก เช่น มีอายุการใช้งาน ประหยัดไฟ และไม่มีส่วนประกอบที่เป็นอันตราย จากการพัฒนากระบาวนการแบบใหม่ที่ใช้สร้าง LED อาศัยการเติมฟอสฟอรัสลงไปโดยตรงบนแผ่นชิพ เรียกว่าเป็น Chip Level Coating (CLC) ซึ่งสามารถทำให้แสงที่ได้มีความสม่ำเสมอมาก คาดว่าในระยะยาว หลอดไฟ LED จะมาแทน Fluorescent ได้เนื่องจากประหยัดพลังงานมากกว่า และมีแนวโน้มที่ หลอดไฟ LED จะสะท้อนสีจริงของวัตถุตามธรรมชาติดีขึ้นเรื่อยๆ ขายส่งอุปกรณ์ไฟฟ้า ราคาถูก,ไฟประดับ led,สายไฟ,หลอดไฟ,สปอร์ตไลท์

 

* แนะนำขนาดกำลังไฟที่เหมาะสมสำหรับการใช้โคมไฟถนน LED *

ไฟถนน LED 30w ติดตั้งแทน โคมแสงจันทร์/  MH/HPS  60w
ไฟถนน LED 40w ติดตั้งแทน โคมแสงจันทร์/MH/HPS  80w
ไฟถนน LED 50w ติดตั้งแทน โคมแสงจันทร์/MH/HPS 100w
ไฟถนน LED 60w ติดตั้งแทน โคมแสงจันทร์/MH/HPS 120w
ไฟถนน LED 80w ติดตั้งแทน โคมแสงจันทร์/MH/HPS 160w
ไฟถนน LED 100w ติดตั้งแทน โคมแสงจันทร์/MH/HPS 200w
ไฟถนน LED 120w ติดตั้งแทน โคมแสงจันทร์/MH/HPS 240w
ไฟถนน LED 150w ติดตั้งแทน โคมแสงจันทร์/MH/HPS 300w
ไฟถนน LED 180w ติดตั้งแทน โคมแสงจันทร์/MH/HPS 360w
ไฟถนน LED 200w ติดตั้งแทน โคมแสงจันทร์/MH/HPS 400w
ไฟถนน LED 240w ติดตั้งแทน โคมแสงจันทร์/MH/HPS 480w

โคมไฟถนน  : โคมไฟถนน เป็นโคมไฟสำหรับใช้งานภายนอกอาคาร ไฟส่องสว่างถนน  ใช้เทคโนโลยีแสงสว่างล่าสุด (COB Chip) หลอดไฟถนน  ในการให้แสงจึงให้ความสว่างได้สูงสุด กำลังไฟไฟและความสว่าง หลากหลายแบบ เพื่อให้คุณได้เลือกนำไปใช้งานอย่างเหมาะสม โคมไฟถนน นิยมนำไปใช้งานในลักษณะเป็น โคมไฟถนนสาธารณะ เราจึงใส่ใจออกแบบ ผลิตภัณฑ์ให้สามารถต้องทนต่อการใช้งานหนัก ทนต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาล ออกแบบให้มีความคงทน แข็งแรง กันสนิม กันน้ำ ได้เป็นอย่างดี

 

โคมไฟถนน led เสาไฟถนน โคมถนน เสาไฟถนนราคาส่ง ไฟส่องสว่าง led มาตรฐาน มอก. โคมไฟถนนแอลอีดี ราคาโดน..ขายชุดโคมไฟถนน ราคาโคมไฟถนน ไฟถนน led

หลอดไฟถนน LED ดีอย่างไร : หลอดไฟถนน LED ได้มีการพัฒนาออกมาเพื่อให้อุปกรณ์ไฟส่องสว่างมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ทั้งในด้านการลดการใช้พลังงาน ในการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าไปเป็นแสงสว่าง กล่าวคือ หากหลอดไฟกินไฟน้อยลง ใช้กระแสไฟฟ้าน้อย แต่ได้แสงสว่างที่ดีขึ้น สว่างมากขึ้น ย่อมสามารถช่วยลดการใช้พลังงานลงไปได้มาก พลังงานไฟฟ้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั้นมากกว่า 60% เป็นการใช้แสงสว่าง หากเปลี่ยนมาใช้ แอลอีดี นอกจากจะช่วยบริษัท องค์กร ประเทศชาติ ลดการพึ่งพาการผลิตหรือนำเข้าไฟฟ้าแล้ว ยังช่วยประหยัดเงิน เพิ่มผลกำไร อีกหนึ่งวิธีที่ไม่ควรมองข้าม

 

โคมไฟถนน LED เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตจากสารกึ่งตัวนำโดยมีโครงสร้างของการนำองค์ประกอบทางเคมีของสารกึ่งตัวนำสองตัวมาใช้ร่วมกัน โคมไฟถนน  LED 50 w ประเภทนี้จะให้คุณภาพแสง ความถูกต้องของสี อายุการใช้งาน

รวมไปถึงค่าประสิทธิผลอื่นๆ ที่มีความโดดเด่นและดีกว่าโคมไฟถนนประเภทอื่นๆ แต่ทั้งนี้โคมไฟถนนLEDเองก็มีข้อเสียในเรื่องของราคาที่ค่อนข้างสูง จึงทำให้ยังไม่เป็นที่นิยมมากนักเนื่องจากหลายฝ่ายมีความกังวลว่าหากนำโคมไฟถนน LED มาติดตั้งแล้วอาจจะให้พลังงานที่ไม่ค่อยคุ้มค่า แต่ทั้งนี้จากการผลสำรวจแล้วพบว่าโคมไฟถนน LED สามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่าโคมไฟถนนประเภทอื่นเป็นอย่างมาก

       ข้อดีของแสงสว่างไม่เพียงแต่ช่วยในเรื่องของการมองเห็นของเราเพียงอย่างเดียวแต่ประโยชน์ที่ตามมาอีกก็คือการช่วยลดอันตรายระหว่างการใช้รถใช้ถนนทั้งต่อตัวเองและบุคคลอื่นๆ อีกทั้งยังรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อีกด้วย และเมื่อต้องติดตั้งไฟถนน เราคงต้องคำนึงถึงมาตรฐานการส่องสว่าง หรือ IES standards(Illuminating Engineering Society

จะมีข้อกำหนดแตกต่างกันไปในแต่ละเส้นทางเพื่อให้การส่องสว่างนั้นอยู่ภายใต้มาตรฐานถนนทางหลวงพิเศษและถนนทางหลวงมีข้อกำหนดระดับแสงแตกต่างกันมากกว่าถนนในเมืองทำการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจในคุณภาพแสงและกำลังไฟให้เป็นไปตามมาตรฐานของการส่องสว่าง

โคมไฟถนน LED ด้วยการออกแบบให้ควบคุมการกระจายแสงเป็นบริเวณกว้าง แสงเรียบเนียน หมดปัญหาเรื่องแสงจ้า แยงตา ด้วยเทคโนโลยี LED เป็นระบบใช้พลังงานต่ำ จึงทำให้ประหยัดพลังงานได้มากกว่าเดิมถึง 70 %

และด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าโคมไฟถนนแบบเก่า ทำให้ประหยัดเวลาในเรื่องการบำรุงรักษาและการเปลี่ยนหลอดไฟ มีให้เลือกหลายยี่ห้อ หลายวัตต์ ตั้งแต่ 24 W จนถึง 200 W ให้ความสว่างตามกำลังวัตต์ที่แตกต่างกัน ซึ่งช่วยตอบโจทย์ทั้งในด้านการออกแบบและการใช้งานอย่างดีเยี่ยม ให้แสงออกมาอย่างเต็มประสิทธิภาพในการใช้งาน ซึ่งอุปกรณ์ต่างๆ ต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

โคมไฟถนน ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ติดตั้งกับกิ่งโคมไฟถนน ติดตั้งภายนอกอาคาร ลานจอดรถ สนาม สวนหย่อม สวนสาธารณะ ทางเดิน

โคมไฟถนน LED อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร โคมไฟถนนประกอบด้วยโคมไฟและหลอดไฟ ตัวโคมผลิตจากเหล็กกล้ามีคุณภาพ ผ่านกระบวนการป้องกันการเกิดสนิม อายุของตัวโคมไฟถนนจึงมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

พร้อมกับเทคโนโลยีหลอดไฟ LED ที่ถูกพัฒนาเพื่อให้แสงสว่างมากขึ้น ประสิทธิภาพดีขึ้น ลดการใช้พลังงาน ที่ช่วยให้ประหยัดไฟเพิ่มมากขึ้น โดยคำนึงถึงการใช้งาน ความประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โคมไฟถนน led สว่างกว่า ประหยัดกว่า ใช้ได้นานกว่าเดิม เพื่อคุณ เพื่อโลก

โคมไฟถนนเทคโนโลยีล่าสุด 24w – 200w ประสิทธิภาพสูง ให้แสงครอบคลุม ในราคาประหยัดมากขึ้น

เพื่อให้ผู้ต้องการใช้งาน สามารถเลือกซื้อไปใช้ได้ง่ายขึ้น ด้วยจุดมุ่งหมายที่ไม่ใช่เพียงการค้าเท่านั้น

เราต้องการให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของการประหยัดพลังงาน ลดภาวะโลกร้อน เพื่ออนาคต ลูกหลาน

เราจึงผลิต โคมไฟถนน led ที่มีประสิทธิภาพ แสงสว่างที่ดีที่สุด ในหลากหลายขนาดตามความต้องการ

โคมไฟถนน led เสาไฟถนน โคมถนน เสาไฟถนนราคาส่ง ไฟส่องสว่าง led มาตรฐาน มอก. โคมไฟถนนแอลอีดี ราคาโดน..ขายชุดโคมไฟถนน ราคาโคมไฟถนน ไฟถนน led

นิยมนำไปใช้เป็นโคมไฟสาธารณะ  สนามฟุตบอล ลานจอดรถ ปั๊มน้ำมัน ทางเดิน โคมไฟถนนLED ติดตั้งกับเสาไฟถนน โดยคำนวณจากจำนวนวัตต์และองศาของแสงไฟ ให้มีองศาแสงที่เหมาะสมกับการส่องสว่างบนท้องถนน สามารถติดตั้งสูงจากพื้นตั้งแต่ 4-10 เมตร มีให้เลือกทั้ง แสงเดย์ไลท์ และ แสงวอร์มไวท์ ผ่านมาตรฐาน มอก. รับประกันสูงสุด 2 ปี

 

  หลอดไฟฟ้าที่ควรเลือกใช้ในการส่องสว่างถนนส่วนใหญ่ของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะนิยมใช้โคมไฟถนนและหลอดไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ตามชนิดและประเภทของถนนในแต่ละพื้นที่ เช่น โคมไฟถนนประเภทต่าง ๆ ที่ใช้หลอดโซเดียมความดันไอสูง   หลอดเมทัลฮาไลด์ หรือหลอดไอปรอทความดันสูง แหล่งกำเนิดแสงประกอบด้วย หลอดไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุม และตัวโคมไฟถนน องค์ประกอบที่มีผลต่อการเลือกใช้ในการออกแบบไฟถนน ได้แก่

  • ขนาดของหลอดไฟฟ้า (กำลังไฟฟ้าและฟลักซ์ส่องสว่าง)
  • อายุของหลอดไฟฟ้าo สีของแสงและการเห็นสี ( Tc, Ra)
  • ประสิทธิผลของหลอดไฟฟ้าและโคมไฟถนน
  • ขนาดทางกายภาพของหลอดไฟฟ้าและโคมไฟถนน
  • การกระจายแสงของโคมไฟถนน
  • ความคงทนและชั้นการป้องกันของโคมไฟถนน
  • ราคาหลอดไฟฟ้าและโคมไฟถนน

   1.หลอดเอชไอดี (HID)1) หลอดไอปรอทความดันสูงหลอดไอปรอทความดันสูง หรือหลอดแสงจันทร์เป็นผลิตภัณฑ์ที่เก่าแก่ และใช้กันมากในไฟถนน ทำงานด้วยไอปรอทที่ความดันสูง มีให้เลือกใช้หลายขนาดจุดเด่น คือ อายุใช้งานยาว ง่ายต่อการใช้งาน เนื่องจากใช้บัลลาสต์แต่เพียงอย่างเดียวจุดด้อย คือ ค่าประสิทธิผลการส่องสว่างต่ำ ฟลักซ์ส่องสว่างจะลดลงค่อนข้างเร็วตามอายุใช้งานเมื่อเทียบกับหลอดโซเดียมความดันไอสูง และเมื่อไฟฟ้าดับช่วงสั้น ๆหลอดจุดติดใหม่จะใช้เวลานานรายละเอียดและสมรรถนะในการทำงานของหลอดไอปรอทความดันสูง

   2. หลอดเมทัลฮาไลด์หลอดเมทัลฮาไลด์ มีให้เลือกใช้หลายขนาด ทำงานด้วยไอปรอทที่ความดันสูงภายในหลอดถ่ายประจุมีการเติมสารประกอบจำพวกฮาไลด์ เพื่อทำให้สีของแสงดีขึ้น มีอุณหภูมิสีต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับสารประกอบฮาไลด์ที่เติมเข้าไปจุดเด่น คือ ประสิทธิผลการส่องสว่างมีค่าสูง (70-100 lm/W) ดัชนีการให้สี Ra มีค่าประมาณ 60-80 บางรุ่นอาจมีค่า Ra มากกว่า 90จุดด้อย คือ อายุใช้งานสั้นกว่าหลอดถ่ายประจุชนิดอื่น (8,000 ชั่วโมง)ในการทำงานของหลอดต้องใช้บัลลาสต์และอิกนิเตอร์ แรงดันจุดหลอด ประมาณ2.8 – 5 kV รายละเอียดและสมรรถนะในการทำงานของหลอดเมทัลฮาไลด์ ดูมาตรฐาน IEC 61167 (1992-09)3) หลอดโซเดียมความดันไอสูงหลอดโซเดียมความดันไอสูงใช้กันมากในไฟถนน มีให้เลือกใช้หลายขนาด ทำงานด้วยไอโซเดียมความดันสูงจุดเด่น คือ ประสิทธิผลการส่องสว่างมีค่าสูงกว่าหลอดเอชไอดี (HID) ชนิดอื่น ๆ(ประมาณถึง 130 lm/W) ตัวหลอดที่ส่องสว่างมีขนาดเล็ก ทำให้การควบคุมการกระจายแสงทำได้ดี และตัวโคมไฟมีขนาดเล็ก หลอดมีอายุใช้งานยาว ในขณะที่ฟลักซ์ส่องสว่างลดลงค่อนข้างน้อยตามอายุใช้งานจุดด้อย คือ มีอุณหภูมิสีต่ำประมาณ 2000 K สีของแสงเป็นสีเหลืองทอง ซึ่งมีดัชนีการให้สีค่อนข้างต่ำ (Ra = 25) มีหลอดโซเดียมซึ่งให้แสงสีขาวเหลือง มีอุณหภูมิสี2500 K ดัชนีการให้สีดีขึ้น Ra = 85 แต่ประสิทธิผลการส่องสว่างต่ำกว่าแบบธรรมดาในการทำงานของหลอด ต้องใช้บัลลาสต์และอิกนิเตอร์ แรงดันจุดหลอด ประมาณ2.8 – 5 kV รายละเอียดและสมรรถนะในการทำงานของหลอดโซเดียมความดันไอสูงดูมาตรฐาน IEC 606624) หลอดโซเดียมความดันไอต่ำหลอดโซเดียมความดันไอต่ำ มีให้เลือกใช้หลายขนาด ทำงานด้วยไอโซเดียมความดันต่ำ ใช้ก๊าซนีออนและอาร์กอน เพื่อทำหน้าที่ช่วยเมื่อเริ่มจุดหลอด หลอดใช้เวลาตั้งแต่เริ่มจุดจนให้แสงเต็มที่ประมาณ 12 – 15 นาที4-3จุดเด่น คือ ประสิทธิผลการส่องสว่างมีค่าสูงกว่าหลอดไฟชนิดอื่น ๆ (150-200lm/W) ฟลักซ์ส่องสว่างลดลงค่อนข้างน้อยตามอายุใช้งานจุดด้อย คือ ให้แสงคลื่นความถี่เดียว สีเหลือง อุณหภูมิสี 1700 K มีค่าดัชนีให้สีแสงต่ำ หลอดมีอายุใช้งานสั้นกว่าหลอดโซเดียมความดันไอสูง ตัวหลอดที่ส่องสว่างมีขนาดยาว ทำให้การควบคุมการกระจายแสงทำได้ยากและตัวโคมไฟมีขนาดใหญ่รายละเอียดและสมรรถนะในการทำงานของหลอดโซเดียมความดันไอต่ำ 

   3.โคมไฟถนน LED / Street Light LED หลอดแอลอีดี (LED) เป็นหลอดไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ มีให้เลือกใช้หลายขนาด สามารถใช้พัฒนาโคมไฟถนนได้ หลอดแอลอีดี เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ มีขนาดเล็ก มีกำลังไฟฟ้าและฟลักซ์ส่องสว่างไม่สูง ประสิทธิผลการส่องสว่างมีค่าสูงกว่าหลอดไอปรอทความดันสูงและมีแนวโน้มที่จะพัฒนาได้สูงขึ้นอีก หลอดแอลอีดีมีการกระจายความเข้มส่องสว่างในทิศทางด้านหน้า จึงเหมาะที่จะพัฒนาใช้กับโคมไฟถนนต่อไป เพราะให้ประสิทธิผลการส่องสว่างของโคมไฟถนนสูงกว่าโคมไฟถนนที่ใช้หลอดชนิดอื่น ๆ อีกทั้งยังมีอายุการใช้งานยาวนานมากว่า 50,000 ช.ม. รายละเอียดและสมรรถนะในการทำงานของหลอดแอลอีดี 

ไฟส่องสว่างบนท้องถนน เช่นโคมไฟถนนทั้งแบบเสาเดี่ยวหรือเสาคู่ โคมไฟประดับตลอดจนมาตรฐานการส่องสว่างตามแยกต่างๆซึ่งสามารถเปิด-ปิดตามเวลาทุกๆคืน ประเทศไทยได้คำนึงความสดวกและความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้สัญจรในเวลาค่ำคืนและสามารถเตือนภัยตามสถานที่สำคัญๆอย่างมีประสิทธิภาพ

โคมไฟสมัยใหม่มีอุปกรณ์พิเศษที่เรียกว่า Light-Sensitive Photocells เพื่อที่จะใช้เปิดโคมไฟถนนเมื่อใกล้ค่ำและปิดโคมไฟถนนในตอนเช้า นอกจากนี้ในกรณีที่ท้องฟ้ามืดเร็วกว่าปกติเนื่องจากฝนตก โคมไฟถนนก็สามารถเปิดได้เองโดยอัตโนมัติ ในกรณีของโคมไฟที่เราใช้ในปัจจุบันก็สามารถกำหนดให้ทำงานเปิด-ปิดอัตโนมัติของโคมไฟถนนได้โดยควบคุมจาก Controlled Relay และ/หรือ Photo Relay โดยทั่วไปโคมไฟถนนมักจะต้องอยู่บนเสาไฟที่ซึ่งต้องมีสายสาธารณูประโภคอื่นๆอยู่บนเสาด้วย เช่น สายโทรศัพท์และสายอื่นๆ

โคมไฟชนิดหลอดนีออน (Incandescent) ถูกใช้เป็นไฟถนนจนกระทั่งเกิดการคิดค้นของโคมไฟแบบใหม่ที่มีชื่อว่า โคมแบบ high-intensity discharge โคมไฟแบบใหม่จำพวกนี้ทำงานด้วยแรงดันสูงที่ต่อแบบอนุกรม(high-voltage series circuits) ซึ่ง ได้รับความนิยมอย่างมากเพราะว่ายิ่งมีแรงดันสูงขึ้น ก็ยิ่งให้ความสว่างมากขึ้นเมื่อเทียบกับกำลังวัตต์ใช้งาน นอกจากนั้นยังมีการประดิษฐ์ photoelectric controls ที่แค่เพียงสวิสต์ตัวเดียวหรือนาฬิกาเพียงเรือนเดียวกสามารถควบคุมการเปิดปิดไฟหลายดวงได้เป็นวงกว้าง ปัจจุบันนี้ โคมไฟถนนมักใช้โคมประเภท high-intensity discharge หรือเรียกว่า โคมชนิด HPS (high pressure sodium) โคมประเภทนี้ให้ photopic illumination สูงมากแต่กลับใช้ไฟฟ้าน้อย นั้นก็แสดงให้เห็นว่าเป็นโคมไฟที่มีประสิทธิภาพสูง

เทคโนโลยีโคมไฟถนนแบบใหม่ได้แก่ LED หรือ induction lights ทำให้ไฟถนนติดตั้งใช้งานได้สะดวกขึ้น มีความสวยงามและมีประสิทธิภาพสูง และในขณะเดียวกันก็ยังมีข้อดีตรงที่ว่าติดตั้งง่าย ด้วยกระบวนการออกแบบอย่างดีทำให้การระบายความร้อนของโคมไฟถนนทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากไปกว่านั้น แผ่นกระจายความสว่าง (a novel light-distributing cup) ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับโคมไฟถนนแยย LED ทำให้พื้นที่ส่องสว่างบนทางสัญจรต่างๆเป็นไปตามมาตรฐานสากล

มากไปกว่านั้น ปัจจุบันวงจรไฟฟ้าของโคมถนนได้ถูกออกแบบให้มีการใช้กำลังไฟฟ้าขณะเปิด-ปิดและกระแสไฟฟ้าที่ประหยัดขณะใช้งานจนมีความเสถียรมากขึ้นทำให้ โคมไฟถนนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังสามารถออกแบบให้ทำงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้าและจะเก็บไว้ในแบตเตอรี่ ซึ่งลักษณะเช่นนี้จะทำให้โคมไฟถนนเปิด-ปิดเองได้อัตโนมัติโดยปิดตอนเวลาที่มีแดดหรือความสว่างตามมาตรฐานกำหนดและจะ เปิดตอนเวลาที่ไม่มีแดดหรือพลบค่ำนั่นเอง

ไลท์ฟาร์ม

บริษัท ไลท์ฟาร์ม ( ประเทศไทย ) จำกัด เป็นบริษัทจัดจำหน่ายหลอดไฟแอลอีดี และโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ดำเนินงานเคียงคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยดำเนินกิจการหลักด้วยการประกอบธุรกิจจัดจำหน่าย โคมไฟโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ โคมไฟถนน หลอดไฟแอลอีดี ไฟประดับตกแต่ง

55/43 ตลาดน้ำสำเพ็ง 2
ถนนกัลปพฤกษ์ ราชพฤกษ์
บางแค กรุงเทพมหานคร 10160
095-503-4610-13

 

เกี่ยวกับเรา

เราจะเป็น”ที่หนึ่ง” ด้านคุณภาพสินค้า ด้วย “ระบบการผลิตและการจัดส่งสินค้า” ที่รวดเร็ว ได้มาตรฐานคุณภาพ โดยมอบความคุ้มค่า และความประทับใจสูงสุดให้กับลูกค้าอย่างมืออาชีพ เพื่อมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำ ในด้านผลิตภัณฑ์ LED

⋅ หน้าหลัก
⋅ สินค้าทั้งหมด
⋅ โปรโมชั่น
⋅ วิธีการสั่งซื้อสินค้า
⋅ การส่งเคลมสินค้า
เกี่ยวกับเรา
⋅ ติดต่อเรา

ติดตามข่าวสาร

 

โคมไฟถนน led เสาไฟถนน โคมถนน เสาไฟถนนราคาส่ง ไฟส่องสว่าง led มาตรฐาน มอก. โคมไฟถนนแอลอีดี ราคาโดน..ขายชุดโคมไฟถนน ราคาโคมไฟถนน ไฟถนน led  โคมไฟถนน หลอดไฟถนน ราคาส่ง ถูกใจที่สุด คุณภาพ โคมถนนแอลอีดี เสาไฟถนน มาตรฐาน มอก. โคมไฟถนนแอลอีดี หลอดประหยัดไฟ โคมถนนโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ ราคาโดน..

 

#หลอดตะเกียบราคาถูก #หลอดตะเกียบราคาพิเศษ #หลอดแอลอีดี #led ราคาถูก #หลอดไฟแอลอีดี #สเปคหลอด #ไฟแอลอีดี #หลอดตะเกียบ #หลอด #ไฟแอลอีดี #หลอดไฟ #แอลอีดี #LED#หลอดตะเกียบ #บัลลาสต์ #หม้อแปลง #สตาร์ทเตอร์ #Lamp #LED #TMI #Ballast #Transformer #หลอดไฟ #หลอด ตะเกียบ led #ราคา หลอด ตะเกียบ #หลอดตะเกียบประหยัดไฟ#หลอด ตะเกียบ ประหยัด ไฟ #หลอดนีออน T5 ราคาถูก ราคาเริ่มต้นที่ 20 บาท #หลอดนีออน #โคมไฟภายนอก กันน้ํา  #หลอดตะเกียบ ราคาถูก  #gata lighting  #หลอด led dimmer ราคา #หลอดแสงจันทร์ ต่อตรง  #โคมไฟถนน ราคาถูก  #led dimmable ราคา  #หลอดไฟ gata  #หลอดตะเกียบ ราคา   #หลอดตะเกียบ ภาษาอังกฤษ  #หลอดt5   หลอดไฟ #motion sensor ราคา  #หลอดเมทัลฮาไลด์  #หลอดเมทัลฮาไลด์ 1000w ราคา  #หลอดไฟ e12  #หลอดโซเดียม  #ไฟศาลเจ้า led  #หลอดแสงจันทร์ #หลอดตะเกียบราคาถูก  #โคมดาวน์ไลท์ 8 นิ้ว  #หลอดไฟ led ขั้ว e12  #หลอดเมทัลฮาไลด์ 150w  #หลอดโซเดียมความดันสูง  #หลอดนีออน t5  #ไฟภายนอกอาคาร  #ข้อมูล หลอด แสงจันทร์  #หลอด t5  #หลอด t5 ราคาถูก #หลอดนีออน t8 18w 36w ราคาถูก  #หลอดนีออน t8 18w 36w Philips ราคาถูก  #หลอดไฟ led  #หลอด Par 38  #โคมไฟ  #โคมไฟแอลอีดี  #โคมไฟฮาโลเจน  #โคมไฟถนน  #โคมไฟถนน led  #โคมไฟฟลัดไลท์ led  #โคมฟลัดไลท์ led  #โคมไฟฟลัดไลท์  #โคมฟลัดไลท์