ค่า IP คืออะไร ? มาดูกัน มันแปลว่าอะไร ค่า IP ของหลอดไฟ

หลอดไฟ LED คืออะไร ใครรู้บ้าง ตามมาดูกัน......... หลอดไฟ LED คืออะไร หลอด LED คือ สารกึ่งตัวนำไฟฟ้า ที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน แล้วปล่อยแสงสว่างออกมาได้ทันท

ค่า IP คืออะไร ?

ค่า IP โคมไฮเบย์  โคมไฟโรงงาน ราคาประหยัด มีโรงงาน ขนาดใหญ่มักนิยมนำมาใช้งานในด้านอุตสาหกรรม เช่น โกดังเก็บของ โรงงาน ห้องทำงานที่ต้องมีแสงสว่างมากๆหรือมีเพดานสูง ซึ่งหนึ่งสิ่งที่สำคัญสำหรับโคมไฮเบย์LEDคือการป้องกัน

หรือที่เรียกกันว่าค่า IP เป็นคำย่อที่มาจาก International Protection   หมายถึง ค่ามาตรฐานที่บ่งบอกความสามารถในการป้องกันของแข็งและของเหลว ด้วยค่าเลขสองหลัก ซึ่งค่าหลักแรกจะหมายถึงการป้องกันจากของแข็งหรือฝุ่น จะมีค่าตั้งแต่ 0-6ส่วนตัวเลขหลักที่ 2 จะหมายถึงการป้องกันจากของเหลวหรือน้ำจะมีค่าตั้งแต่ 0-8

ตัวเลขหลักแรก(I)

ตัวเลขหลักที่สอง(P)

0 = ไม่ป้องกันอะไรเลย
1 = สามารถป้องกันของแข็งที่มีขนาดไม่เกิน 50 มิลลิเมตร
     เช่น การเผลอไปจับตัวกล้องด้วยมือ
2 = สามารถป้องกันของแข็งที่มีขนาดไม่เกิน 12 มิลลิเมตร
     เช่น เผลอแตะด้วยนิ้ว
3 = สามารถป้องกันของแข็งที่มีตั้งแต่ 2.5 มิลลิเมตรขึ้นไป
     เช่น เครื่องมือ สายไฟ
4 = สามารถป้องกันของแข็งที่มีตั้งแต่ 1 มิลลิเมตรขึ้นไป
     เช่น เครื่องมือ สายไฟ และสายไฟขนาดเล็ก
5 = สามารถป้องกันฝุ่นได้ในระดับหนึ่ง
6 = สามารถป้องกันฝุ่นได้
0 = ไม่ป้องกันอะไรเลย
1 = สามารถป้องกันน้ำหยดใส่ได้
     เช่น หยดน้ำที่เกิดจากความชื้น
2 = สามารถป้องกันละอองน้ำที่เข้ามาในมุมไม่เกิน 15 องศาจากแนวตั้ง
3 = สามารถป้องกันละอองน้ำที่เข้ามาในมุมไม่เกิน 60 องศาจากแนวตั้ง
4 = สามารถป้องกันละอองน้ำได้จากทุกทิศทาง
5 = สามารถป้องกันน้ำได้ในระดับหนึ่ง
6 = สามารถเปียกน้ำได้แต่ไม่นาน เช่น โดนฝน
7 = สามารถจุ่มน้ำได้ที่ความลึกตั้งแต่ 15 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร
8 = สามารถใช้งานใต้น้ำได้

มาตรฐาน IP คืออะไร

 

เครื่องมือวัดที่ใช้ในอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่สถานที่ปฎิบัติงานหรือสถานที่ที่จะนำเครืองมือวัดไปใช้งาน มักจะมีฝุ่นผง ฝุ่นละอองฝุ่น หยดน้ำ หรือเครื่องมือบางชนิดจำเป็นต้องใช้ในสถานที่ที่มีความร้อนสูงหรือมีความชื้นสูง ทางผู้ผลิตเครื่องมือวัด จึงออกเเบบให้ตัวเครื่องมือวัด ให้มีความสามารถในการใช้งานในสถานที่ต่างๆได้ ซึ่งนั่นคือ มาตรฐาน IP

IP ย่อมาจาก Ingress Protection Ratings คือ มาตรฐานการป้องกันน้ำเเละฝุ่น

ค่า IP จะแสดงด้วยตัวเลข 2 หลักคือ รูปแบบการแสดงมาตรฐานจะเป็น IPXX  ซึ่ง XX เช่น IP65 IP67 IP68 เป็นต้น  ตัวเลขหลักที่ 1 หมายถึงการป้องกันจากของแข็ง ซึ่งจะมีตั้งแต่ 0-6 เเละตัวเลขหลักที่ 2 หมายถึงการป้องกันจากของเหลว ซึ่งจะมีตั้งแต่ 0-8

ตัวเลขหลักเเรก ป้องกันของเเข็ง

ระดับ 0 ไม่มีการป้องกันใดๆได้เลย

ระดับ 1 มีการป้องกันจากของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 50มิลลิเมตรขึ้นไปเข้าในอุปกรณ์

ระดับ 2 มีการป้องกันจากของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 12 มิลลิเมตรขึ้นไปเข้าในอุปกรณ์

ระดับ 3 มีการป้องกันจากของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 2.5 มิลลิเมตรขึ้นไปเข้าในอุปกรณ์

ระดับ 4 มีการป้องกันจากของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 มิลลิเมตรขึ้นไปเข้าในอุปกรณ์

ระดับ 5 มีการป้องกันจากฝุ่นผงละออง สามารถมีฝุ่นเล็ดลอดเข้าไปในอุปกรณ์ได้เล็กน้อยแต่ต้องเป็นฝุ่นละอองของสารที่ไม่ทำให้เกิดอันตราย

ระดับ 6 การป้องกันจากฝุ่นผงละอองของสารที่อาจทำให้เกิดการกัดกร่อนและสามารถป้องกันฝุ่นได้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์

ตัวเลขหลักเเรก ป้องกันของเหลว

ระดับ 0 ไม่มีการป้องกันจากของเหลวใดๆได้เลย

ระดับ 1 มีการป้องกันจากหยดน้ำที่หยดลงมาในแนวดิ่ง

ระดับ 2 มีการป้องกันจากหยดน้ำที่หยดลงกระทบทำมุม 15 องศาจากแนวดิ่ง

ระดับ 3 มีการป้องกันจากน้ำฝนที่ตกกระทบทำมุม 60 องศาจากแนวดิ่งโดยไม่ก่อเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์

ระดับ 4 มีการป้องกันจากน้ำได้รอบทุกทิศทางโดยมีโอกาสที่น้ำจะเข้าไปได้เล็กน้อย

ระดับ 5 มีการป้องกันจากสายน้ำ (jet water) ได้รอบทุกทิศทางโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์

ระดับ 6 มีการป้องกันจากสายน้ำ (jet water) ที่มีแรงคล้ายๆกับน้ำทะเลสามารถป้องกันน้ำจากหัวฉีดขนาด 12.5 มิลิเมตรได้รอบทิศทางได้โดยมีโอกาสที่น้ำจะเข้าไปได้เล็กน้อย

ระดับ 7 มีการป้องกันจากผลกระทบที่เกิดจากการจุ่มลงในน้ำได้ป้องกันการแทรกซึมของน้ำเข้าไปในอุปกรณ์เมื่อนำอุปกรณ์ลงไปแช่น้ำในความลึกสูงสุด 1 เมตร

ระดับ 8 มีการป้องกันจากผลกระทบที่เกิดจากการจุ่มลงในน้ำภายใต้แรงกดดันได้ ป้องกันการแทรกซึมของน้ำเข้าไปในอุปกรณ์เมื่อนำอุปกรณ์ลงไปแช่น้ำในความลึกที่มากกว่า 1 เมตร

ตัวอย่างเครื่องมือวัด ตามมาตรฐาน IP 

ตัวเครื่องมาตรฐาน IP68

           หมายเลข 6 ตัวเเรก คือ การป้องกันจากฝุ่นผงละอองของสารที่อาจทำให้เกิดการกัดกร่อนและสามารถป้องกันฝุ่นได้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ เเละ หมายเลข 8 ตัวถัดมาคือ มีการป้องกันจากผลกระทบที่เกิดจากการจุ่มลงในน้ำภายใต้แรงกดดันได้ ป้องกันการแทรกซึมของน้ำเข้าไปในอุปกรณ์เมื่อนำอุปกรณ์ลงไปแช่น้ำในความลึกที่มากกว่า 1 เมตร

 

จำหน่ายหลอดไฟแอลอีดีราคาส่ง
จำหน่ายหลอดไฟแอลอีดีราคาส่ง

โคมไฟโรงงาน

โคมไฮเบย์หรือที่เราเรียกอีกอย่างว่าโคมไฟโรงงาน เหมาะสำหรับติดตั้งไว้ในที่สูง ที่ต้องการแสงสว่างมาก เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โกดังเก็บสินค้า สนามกีฬาในร่ม ผลิตจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง โครงสร้างโคมไฟจึงมีความแข็งแรง ทนทาน เหมาะแก่การใช้งานระยะยาว ให้ค่าแสงที่ดูเป็นธรรมชาติ “Feel The Sun” แสงนุ่มนวล สบายตา ลำแสงเย็น มีให้เลือกทั้งแสงเดย์ไลท์และแสงวอร์มไวท์  อายุการใช้งานที่ยาวนาน ไม่ปล่อยแสง UV และไม่มีรังสีอินฟาเรท ช่วยคุณประหยัดค่าไฟอีกด้วย สุดยอดไปเลย พร้อมกับการกระจายแสงที่กว้างถึง 120 องศา มีหลายยี่ห้อ หลายรุ่นให้คุณเลือกสรรค์ มาพร้อมกับค่ามาตรฐาน IP และรับรองมาตรฐาน มอก.  รับประกันการใช้งานอีกด้วย

  คมไฮเบย์ LED คืออะไร ? นี่คงเป็นคำถามแรกสำหรับคนที่ไม่ได้รู้จักประเภทของหลอดไฟเป็นอย่างดี คมไฮเบย์ LED คืออุปกรณ์ให้แสงสว่างขนาดใหญ่ที่นิยมติดตั้งกับเพดานที่มีความสูง มีหลอดไฟให้แสงสว่างขนาดใหญ่กว่าหลอดไส้ปกติถึงห้าเท่า โดยคมไฮเบย์ LED 150wจะเป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมในหมู่โรงงานอุตสาหกรรม โกดัง คลังสินค้า พื้นที่ส่วนผลิต พื้นที่ภายในอาคาร และพื้นที่ภายนอกอาคาร ซึ่งการเลือกใช้โคมไฮเบย์ LED จะให้ผลดีต่างๆดังนี้

โคมไฟสปอร์ตไลท์-ไลท์ฟาร์ม-สีทอง
โคมไฟสปอร์ตไลท์-ไลท์ฟาร์ม-สีทอง

โคมไฟฟลัดไลท์-สปอร์ตไลท์-200W-premium3
โคมไฟฟลัดไลท์-สปอร์ตไลท์-200W-premium3
โคมไฟฟลัดไลท์-สปอร์ตไลท์-200W-premium
โคมไฟฟลัดไลท์-สปอร์ตไลท์-200W-premium

industry-1827884_960_720
industry-1827884_960_720
สปอร์ตไลท์
สปอร์ตไลท์
โคมไฟโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์
โคมไฟโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์
โคมไฟสนาม
โคมไฟสนาม – จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า LIGHT FARM หลอดไฟLED ไฟประดับตกแต่ง โคมไฟถนน โคมไฟไฮเบย์ โคมไฟโซล่าเซลล์ โคมสปอร์ตไลท์ ฟลัดไลท์ อุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ

ไฟเลเซอร์เกล็ดหิมะ สีวอมไวท์ ตกแต่งเพื่อความสวยงามสร้างบรรยากาศสวยงามด้วยแสงไฟ มีความทนทานสูง กันน้ำได้ ดีไซน์สวยงาม ไม่กินไฟมาก ทำให้ประหยัดค่าไฟ
ไฟเลเซอร์เกล็ดหิมะ สีวอมไวท์ ตกแต่งเพื่อความสวยงามสร้างบรรยากาศสวยงามด้วยแสงไฟ มีความทนทานสูง กันน้ำได้ ดีไซน์สวยงาม ไม่กินไฟมาก ทำให้ประหยัดค่าไฟ
ไฟเลเซอร์เกล็ดหิมะสีรวม ช่วยเติมบรรยากาศแห่งความสุขภายในบ้าน ที่ทำงาน ร้านค้า ฯลฯ ด้วยไฟเลเซอร์ สวยๆ สามารถทนแดด ทนฝนได้ ตกแต่งได้ทุกพื้นทีให้แสงที่สวยงาม
ไฟเลเซอร์เกล็ดหิมะสีรวม ช่วยเติมบรรยากาศแห่งความสุขภายในบ้าน ที่ทำงาน ร้านค้า ฯลฯ ด้วยไฟเลเซอร์ สวยๆ สามารถทนแดด ทนฝนได้ ตกแต่งได้ทุกพื้นทีให้แสงที่สวยงาม
ไฟเส้น ไฟริบบิ้น แต่งตู้ปลาตู้โชว์โมเดล
ไฟเส้น ไฟริบบิ้น แต่งตู้ปลาตู้โชว์โมเดล

โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์

โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์

โปรโมชั่นหลอดไฟ

มาตรฐาน IP คืออะไร

 

เครื่องมือวัดที่ใช้ในอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่สถานที่ปฎิบัติงานหรือสถานที่ที่จะนำเครืองมือวัดไปใช้งาน มักจะมีฝุ่นผง ฝุ่นละอองฝุ่น หยดน้ำ หรือเครื่องมือบางชนิดจำเป็นต้องใช้ในสถานที่ที่มีความร้อนสูงหรือมีความชื้นสูง ทางผู้ผลิตเครื่องมือวัด จึงออกเเบบให้ตัวเครื่องมือวัด ให้มีความสามารถในการใช้งานในสถานที่ต่างๆได้ ซึ่งนั่นคือ มาตรฐาน IP

IP ย่อมาจาก Ingress Protection Ratings คือ มาตรฐานการป้องกันน้ำเเละฝุ่น

ค่า IP จะแสดงด้วยตัวเลข 2 หลักคือ รูปแบบการแสดงมาตรฐานจะเป็น IPXX  ซึ่ง XX เช่น IP65 IP67 IP68 เป็นต้น  ตัวเลขหลักที่ 1 หมายถึงการป้องกันจากของแข็ง ซึ่งจะมีตั้งแต่ 0-6 เเละตัวเลขหลักที่ 2 หมายถึงการป้องกันจากของเหลว ซึ่งจะมีตั้งแต่ 0-8

ตัวเลขหลักเเรก ป้องกันของเเข็ง

ระดับ 0 ไม่มีการป้องกันใดๆได้เลย

ระดับ 1 มีการป้องกันจากของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 50มิลลิเมตรขึ้นไปเข้าในอุปกรณ์

ระดับ 2 มีการป้องกันจากของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 12 มิลลิเมตรขึ้นไปเข้าในอุปกรณ์

ระดับ 3 มีการป้องกันจากของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 2.5 มิลลิเมตรขึ้นไปเข้าในอุปกรณ์

ระดับ 4 มีการป้องกันจากของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 มิลลิเมตรขึ้นไปเข้าในอุปกรณ์

ระดับ 5 มีการป้องกันจากฝุ่นผงละออง สามารถมีฝุ่นเล็ดลอดเข้าไปในอุปกรณ์ได้เล็กน้อยแต่ต้องเป็นฝุ่นละอองของสารที่ไม่ทำให้เกิดอันตราย

ระดับ 6 การป้องกันจากฝุ่นผงละอองของสารที่อาจทำให้เกิดการกัดกร่อนและสามารถป้องกันฝุ่นได้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์

ตัวเลขหลักเเรก ป้องกันของเหลว

ระดับ 0 ไม่มีการป้องกันจากของเหลวใดๆได้เลย

ระดับ 1 มีการป้องกันจากหยดน้ำที่หยดลงมาในแนวดิ่ง

ระดับ 2 มีการป้องกันจากหยดน้ำที่หยดลงกระทบทำมุม 15 องศาจากแนวดิ่ง

ระดับ 3 มีการป้องกันจากน้ำฝนที่ตกกระทบทำมุม 60 องศาจากแนวดิ่งโดยไม่ก่อเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์

ระดับ 4 มีการป้องกันจากน้ำได้รอบทุกทิศทางโดยมีโอกาสที่น้ำจะเข้าไปได้เล็กน้อย

ระดับ 5 มีการป้องกันจากสายน้ำ (jet water) ได้รอบทุกทิศทางโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์

ระดับ 6 มีการป้องกันจากสายน้ำ (jet water) ที่มีแรงคล้ายๆกับน้ำทะเลสามารถป้องกันน้ำจากหัวฉีดขนาด 12.5 มิลิเมตรได้รอบทิศทางได้โดยมีโอกาสที่น้ำจะเข้าไปได้เล็กน้อย

ระดับ 7 มีการป้องกันจากผลกระทบที่เกิดจากการจุ่มลงในน้ำได้ป้องกันการแทรกซึมของน้ำเข้าไปในอุปกรณ์เมื่อนำอุปกรณ์ลงไปแช่น้ำในความลึกสูงสุด 1 เมตร

ระดับ 8 มีการป้องกันจากผลกระทบที่เกิดจากการจุ่มลงในน้ำภายใต้แรงกดดันได้ ป้องกันการแทรกซึมของน้ำเข้าไปในอุปกรณ์เมื่อนำอุปกรณ์ลงไปแช่น้ำในความลึกที่มากกว่า 1 เมตร

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.